Côr Meibion Machynlleth

Côr Meibion Machynlleth is a group of men from Bro Ddyfi and the surrounding area who enjoy meeting up to sing and socialise. They are a fairly young choir, with most of the members between 20 and 40 years old. Most of them are farmers, but they also have a few teachers, builders and electricians in their midst … and one insurance guy! The choir was established in October 2014, with a view to compete at the 2015 Montgomeryshire and the Marches National Eisteddfod in Meifod, a local Eisteddfod for the choir.

The choir was fortunate enough to be awarded second prize in the Male Voice Choir section at the 2015 Eisteddfod, and again at the 2016 National Eisteddfod in Abergavenny.

Tracks –

01. Y Goleuni

02. Beati Mortui

03. Heriwn, Wynebwn y Wawr

04. Dafydd y Garreg Wen

05. There is Nothin' Like a Dame

06. Salm 8

07. Joshua

08. Dies Irae

09. Ave Maria

10. What Shall We Do With a Drunken Sailor?

11. Ubi Garitas

12. Deus Salutis

13. Bui Doi

14. Gwinllan a Roddwyd

15. Côr Gore Dre'.

 

 

Criw o ddynion o ardal Bro Ddyfi a’r cyffiniau yw Côr Meibion Machynlleth sy’n mwynhau dod at ei gilydd i ganu a chymdeithasu. Maent yn gôr cymharol ifanc gyda’r rhan fwyaf o’r aelodau rhwng 20 a 40 oed. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn ffermwyr, ond mae ambell athro, adeiladwr a thrydanwr yn eu plith … ac un boi yswiriant!

Sefydlwyd y côr ym mis Hydref 2014 gyda’r bwriad o gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau ym Meifod yn 2015, eisteddfod leol i’r côr. Llwyddodd y côr i ddod yn ail yn y gystadleuaeth i Gorau Meibion yn yr eisteddfod honno, ac eto yn 2016 yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni.

 

Traciau -

01. Y Goleuni

02. Beati Mortui

03. Heriwn, Wynebwn y Wawr

04. Dafydd y Garreg Wen

05. There is Nothin' Like a Dame

06. Salm 8

07. Joshua

08. Dies Irae

09. Ave Maria

10. What Shall We Do With a Drunken Sailor?

11. Ubi Garitas

12. Deus Salutis

13. Bui Doi

14. Gwinllan a Roddwyd

15. Côr Gore Dre'.

£12.98 -Code(s)Rhifnod: 5016886277929
SAIN SCD2779

You may also like .....Falle hoffech chi .....