Côr Iau Glanaethwy - Ymlaen â'r Gân

There are over 120 lively young choristers in the Junior Choir, with their ages ranging from 8 to 14 years. It’s been a very busy period for them during the last few years, with the choir going from strength to strength, both on the concert and competition stage. Having won awards in several music festivals such as the National and Llangollen Eisteddfod, the North Wales Music Festival, Music for Youth and S4C’s Côr Cymru competition, the choir delights in facing new musical challenges. Following the success in Music for Youth, they were invited to perform in the Schools Proms at London’s Albert Hall, an experience they thoroughly enjoyed. Included on this CD are the choir’s particular favourites, and the song With my voice was composed specially for the choir by Einion Dafydd and Cefin Roberts.

Tracks -

01. With My Voice

02. Harbwr Diogel

03. Haleliwia

04. As Long as I Have Music

05. Robin Ddiog

06. Mi Roddaf Gân Gyda'm Ysbryd

07. Ysbryd y Ns

08. Carol Nadolig

09. Nos Da 'Nawr

10. Ymlaen â'r Gân.

 

 

Bu’r gyfres deledu Glanaethwy yn hynod o boblogaidd, a phenderfynwyd rhyddhau cryno ddisg. Mae yna dros 120 o aelodau bywiog yn y Côr Iau, ac mae’r oedran yn amrywio o 8 i 14 oed. Bu’n gyfnod hynod o brysur ac mae’r côr yn mynd o nerth i nerth, boed hynny mewn cystadleuthau neu gyngherddau. Yn enillwyr cyson mewn gwyliau cerddorol fel Eisteddfod Llangollen, yr Eisteddfod Genedlaethol, Gwyl Gorawl Gogledd Cymru, Music for Youth a Chôr Cymru, mae’r côr wrth eu boddau yn wynebu unrhyw sialens cerddorol newydd. Yn dilyn ein llwyddiant yn Music for Youth cafodd y côr gyfle i berfformio ym Mhroms yr Ysgolion yn Neuadd Albert Llundain gan fwynhau’r achlysur arbennig yn arw. Mae’r caneuon ar y gryno-ddisg yma yn rhai o ffefrynnau’r côr, ac mae’r gân With my voice wedi ei chyfansoddi’n arbennig ar eu cyfer gan Einion Dafydd a Cefin Roberts.

Traciau -

01. With My Voice

02. Harbwr Diogel

03. Haleliwia

04. As Long as I Have Music

05. Robin Ddiog

06. Mi Roddaf Gân Gyda'm Ysbryd

07. Ysbryd y Ns

08. Carol Nadolig

09. Nos Da 'Nawr

10. Ymlaen â'r Gân.

 

£2.99 - £12.98Code(s)Rhifnod: 5016886262420
SAIN SCD2624

You may also like .....Falle hoffech chi .....