Heol y March Choir, Suon y DonCôr Heol y March, Suon y Don

The choir was established in 2009 and takes its name from the hamlet near Welsh St Donats in the Vale of Glamorgan where it is based. Current membership comprises around forty children aged 8-17 years from the Vale and surrounding areas. At the National Urdd (Youth) Eisteddfod the choir won first prize in the choir competition under 12 years four times in succession (2009-2012), and in the SA singing group under 15 years competition three times in succession (2010-2012).

In 2013 the choir won the choir under 15 years of age competition at the National Urdd Eisteddfod and was chosen as one of five children’s choirs in Wales to compete in the biennial S4C Côr Cymru (Choir of Wales) competition held that year.

In 2014, the choir won the covetedChildren’s Choir of the World prize at the Llangollen International Eisteddfod, competing against choirs from England, America, Russia, Czech Republic and Australia.

Then in April 2015, after first winning the children’s category semi‑final in S4C’s Côr Cymru competition, it was victorious in the grand final against all the other category winners, becoming Côr Cymru (Choir of Wales) 2015.

Tracks -

01. Suon y Don

02. Like a Rainbow

03. Sanctus

04. Cân y Glöwr

05. Carol yr Engyl

06. Hotaru Koi

07. Mor Dawel

08. Y Corwynt

09. Fy Llong Fach Arian i

10. The Lord Bless You and Keep You

11. Robin Ddiog

12. Carol y Seren

13. Diolchwn i Ti

14. This Little Babe.

 

 

Yn 2013 enillodd y côr y wobr gyntaf i Gorau Adran dan 15 oed yn Eisteddfod Yr Urdd Sir Benfro, ac fe’i dewiswyd fel un o’r pum côr plant yng Nghymru i gystadlu yng nghystadleuaeth Côr Cymru S4C y flwyddyn honno. Sefydlwyd Côr Heol y March yn 2009. Cymerodd y côr ei enw o’r pentrefan ger Llanddunwyd ym Mro Morgannwg lle mae’r côr yn ymarfer. Daw aelodaeth y côr, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys rhyw ddeugain o blant o 8 i 17 oed, o’r Fro a’r cyffiniau.

Cafodd y côr lwyddiant droeon yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, gan gynnwys ennill y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth Corau Adran dan 12 oed bedair gwaith yn olynol (2009-2012), a’r Parti Deulais Adran dan 15 oed dair gwaith yn olynol (2010-2012).   Yn 2014, enillodd y côr wobr Côr Plant y Byd yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, mewn cystadleuaeth yn erbyn corau plant o Loegr, America, Rwsia, Y Weriniaeth Siec ac Awstralia.

Yn Ebrill 2015, ar ôl yn gyntaf ennill categori’r corau plant yng nghystadleuaeth Côr Cymru, daeth y côr i’r brig yn y rownd derfynol yn erbyn enillwyr y categorïau eraill, a chael ei enwi yn Gôr Cymru 2015.

Traciau -

01. Suon y Don

02. Like a Rainbow

03. Sanctus

04. Cân y Glöwr

05. Carol yr Engyl

06. Hotaru Koi

07. Mor Dawel

08. Y Corwynt

09. Fy Llong Fach Arian i

10. The Lord Bless You and Keep You

11. Robin Ddiog

12. Carol y Seren

13. Diolchwn i Ti

14. This Little Babe.

£7.99 - £12.98Code(s)Rhifnod: 5016886274027
SAIN SCD2740

You may also like .....Falle hoffech chi .....