Côr Glanaethwy - Haleliwia

 

Since its inception in 1990, Ysgol Glanaethwy has released 7 albums, has performed in thousands of concerts and shows, and has travelled the world from China to Bulgaria, from Italy to Hungary, and from Switzerland to the Czech Republic.

As part of the school’s 25th anniversary celebrations in 2015, Ysgol Glanaethwy travelled to the Welsh colony of Patagonia in Argentina, competed at the Llangollen International Eisteddfod, Choir of the Year, and Britain’s Got Talent, and met with great success. The Senior choir won in the open category at Llangollen while the Junior choir won their category in the Choir of the Year competition. The tour of Patagonia, culminating in a performance at the Buenos Aires Cathedral was another high point in a memorable year. And following their success in Britain’s Got Talent, they went on a tour of Britain’s major concert venues.

In the coming year, the choir will travel to New York to perform Karl Jenkins’ Cantata Memoria at the Carnegie Hall, thus continuing their world-wide appeal which has seen them attract over 20 million views on YouTube! Their young members now hope that their followers will appreciate this latest collection of songs old and new, in sombre and joyful mood and in many genres.

Tracks -

01. Benedictus

02. Blodeuwedd

03. Os Oes Gen i Gân i'w Chanu

04. Reach

05. Cantelina

06. Iesu Yw

07. River of Love

08. Y Weddi

09. Razzamatazz

10. O Gymru

11. Haleliwia

 

 

 

Ers ei sefydlu yn 1990 mae Ysgol Glanaethwy wedi rhyddhau saith albym o ganeuon, wedi cynnal miloedd o gyngherddau a sioeau, wedi teithio ledled y byd yn cystadlu a diddanu o Tsieina i Fwlgaria, o’r Eidal i Hwngari ac o’r Swistir i’r Weriniaeth Tsiec.Fel rhan o ddathliadau’r ysgol yn 25ain, yn 2015, aeth Côr Glanaethwy ar daith i Batagonia, cystadlu yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, Choir of the Year ac ar y gyfres Britain’s Got Talent. Roedd pob un o’u teithiau’n llwyddiant ysgubol. Daeth y côr hŷn i’r brig yn y categori agored yn Llangollen ac enillodd y côr plant hwythau eu categori yng nghystadleuaeth Choir of the Year. Bu’r daith i Batagonia, gan orffen trwy ganu yn Eglwys Gadeiriol Buenos Aires, yn binacl arall ar eu blwyddyn o ddathlu. Ac wedi eu llwyddiant ar Britain’s Got Talent fe aethant ar daith i brif neuaddau cyngerdd Prydain yn diddanu’r tyrfaoedd. Yn y flwyddyn newydd bydd aelodau’r côr yn teithio dros yr Iwerydd i Efrog Newydd i berfformio Cantata Memoria gan Karl Jenkins yn y Carnegie Hall gan barhau ar eu siwrnai ryfeddol sydd wedi ennill iddynt ddilyniant byd eang gan gynnwys tros ugain miliwn o wylwyr ar YouTube! Mae’r aelodau’n gobeithio y bydd eu holl gefnogwyr yn prynu ac yn mwynhau’r arlwy diweddara sy’n gymysgedd o’r llon a’r lleddf, yr hen a’r newydd.

Traciau -

01. Benedictus

02. Blodeuwedd

03. Os Oes Gen i Gân i'w Chanu

04. Reach

05. Cantelina

06. Iesu Yw

07. River of Love

08. Y Weddi

09. Razzamatazz

10. O Gymru

11. Haleliwia

£12.98 -Code(s)Rhifnod: 5016886275024
SAIN SCD2750

You may also like .....Falle hoffech chi .....