Côr Eifionydd, Tua Bethlehem Dref

One of the highlights of the year for Côr Eifionydd is the annual Christmas concert, held on the Sunday before Christmas Day each year.  This has been a mainstay in the choir's year for over 25years, and all profits are donated to local and national charities - normally ones with connection to choir members.

It is a sure sign that Christmas is coming when Pat presents the members with a range of new carols each Autumn.  Some of the carls have now become firm favourites with choir members, and the programme for the Christmas performance will be a mixture of these favourites, some traditional carols and also traditional Welsh Plygain carols.

This is the choir's fifth CD and it seemed quite natural that it would reflect the Christmas they hve enjoyed over many years.  

Tracks -

01. Draw yn Ninas Dafydd Frenin

02. Ding Dong!

03. O Ddwyfol Nos

04. Iesu'r Mab Dinam

05. Carol yr Angylion

06. Cans i Nyni fe Aned Mab

07. O Faban Glân

08. Cwsg fy Maban

09. O Dawel Ddinas Bethlehem

10. Mae Gwahoddiad

11. Dawel Nos

12. Ganol Gaeaf Noethlwm

13. Tua Bethlehem Dref

14. Suai'r Gwynt

15. Ymunwch yn y Symffoni

16. Hwiangerdd y Nadolig

17. O Deuwch Ffyddloniaid.

 

 

 

 

Cyngerdd Nadolig Côr Eifionydd ar y nos Sul cyn yr Wyl yw un o uchafbwyntiau’r flwyddyn i aelodau’r côr. Cynhaliwyd y noson bob blwyddyn ers dros 25 mlynedd bellach gyda’r elw yn mynd at achosion da lleol a chenedlaethol sydd â chysylltiad ag aelodau o’r côr.

Pan ddaw’r hydref bob blwyddyn, bydd Pat, yr arweinydd, yn dod â nifer o garolau newydd i’r ymarferion a bydd y gwaith o’u dysgu yn dechrau. Dyma arwydd bod y Nadolig yn nesáu. Byddwn wedyn yn eu canu gyda charolau mwy traddodiadol a charolau sydd wedi dod yn ffefrynnau gan aelodau’r côr.

Cam naturiol felly oedd cynhyrchu CD o rai o’r carolau a berfformiwyd ganddynt yn eu cyngherddau Nadolig dros y blynyddoedd diwethaf. 

Traciau -

01. Draw yn Ninas Dafydd Frenin

02. Ding Dong!

03. O Ddwyfol Nos

04. Iesu'r Mab Dinam

05. Carol yr Angylion

06. Cans i Nyni fe Aned Mab

07. O Faban Glân

08. Cwsg fy Maban

09. O Dawel Ddinas Bethlehem

10. Mae Gwahoddiad

11. Dawel Nos

12. Ganol Gaeaf Noethlwm

13. Tua Bethlehem Dref

14. Suai'r Gwynt

15. Ymunwch yn y Symffoni

16. Hwiangerdd y Nadolig

17. O Deuwch Ffyddloniaid.

£12.98 -Code(s)Rhifnod: 5016886278728
SAIN SCD2787

You may also like .....Falle hoffech chi .....