Côr Dre, Pan Gwyd yr Haul

As the choir celebrates their 10th anniversary, it’s appropriate that the members celebrate the occasion with the release of their debut album. Pan Gwyd yr Haul (When the Sun Rises) is a varied collection from traditional Welsh folk songs to brand new compositions, as well as some old favourites with solo contributions by old friends.

Tracks –

01. Rhywun Newydd yn y Dre

02. Marwnad yr Ehedydd

03. Lliwiau'r Gwynt

04. Domine Iesu

05. Y Deryn Pur

06. Yma Wyf Finna' i Fod

07. Rhyfeddod

08. Adre'n Ôl

09. O Hapus Ddydd

10. Pan Gwyd yr Haul

11. Mor Fawr Wyt Ti (Trac Bonws / Bonus Track).

 

 

Sefydlwyd Côr Dre yn 2007 gan griw o bobl ifanc yng Nghaernarfon oedd a’u bryd ar ganu a chymdeithasu.

Cynhaliwyd yr ymarferion cyntaf yng Nghapel Salem, Caernarfon gyda thua phymtheg aelod a thros y chwe blynedd ganlynol, denwyd nifer o aelodau newydd.

Erbyn gwanwyn 2013, roedd y côr yn chwilio am arweinydd newydd ac fe ymunodd Siân Wheway ym mis Ebrill.

Yn ystod y cyfnod dilynol, denwyd mwy o aelodau a chafwyd sawl llwyddiant, gan gynnwys gwobrau corawl mewn eisteddfodau lleol a chenedlaethol, Côr yr Ŵyl Ban Geltaidd 2015 a chyrraedd rownd gynderfynol Côr Cymru 2017. Mae’r côr hefyd wedi ymddangos ar S4C ac wedi recordio lleisiau cefndir i gantorion adnabyddus fel John Owen- Jones a Dafydd Iwan. Erbyn heddiw, mae dros hanner cant o aelodau, yn dod o’r dref a’r ardal o amgylch Caernarfon.

Wrth i’r côr gyrraedd carreg filltir y pen-blwydd yn 10 oed, priodol yw dathlu hynny drwy ryddhau CD o ganeuon amrywiol eu naws, o ganu gwerin i ganeuon newydd sbon cyffrous, yn ogystal â hen ffefrynnau a chyfraniadau unawdol gan hen ffrindiau.

 

Traciau -

01. Rhywun Newydd yn y Dre

02. Marwnad yr Ehedydd

03. Lliwiau'r Gwynt

04. Domine Iesu

05. Y Deryn Pur

06. Yma Wyf Finna' i Fod

07. Rhyfeddod

08. Adre'n Ôl

09. O Hapus Ddydd

10. Pan Gwyd yr Haul

11. Mor Fawr Wyt Ti (Trac Bonws / Bonus Track).

£12.98 -Code(s)Rhifnod: 501688627832*
SAIN SCD2783

You may also like .....Falle hoffech chi .....