Collins Gem Welsh Dictionary

Author: Non ap Emlyn.

A mini pocket Welsh-English / English-Welsh dictionary comprising thousands of useful words and idioms for life in the 21st century. This volume is ideal for home, school and work, providing a practical guide to grammar, pronunciation and mutations for all who wish to communicate in Welsh.

 

 

Awdur: Non ap Emlyn.

Geiriadur poced bychan Cymraeg-Saesneg / Saesneg-Cymraeg yn cynnwys miloedd o eiriau ac ymadroddion defnyddiol ar gyfer bywyd yn yr unfed ganrif ar hugain. Cyfrol ddelfrydol ar gyfer cartref, ysgol a gwaith, sy'n cynnwys canllaw ymarferol am ramadeg, ynganiad a threigladau ar gyfer pawb sy'n dymuno cyfathrebu yn Gymraeg.

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 9780008194833
9780008194833

You may also like .....Falle hoffech chi .....