Coleg Madryn - Ysgol Amaethyddol Gyntaf Cymru 1913-1952

Author: John Dilwyn Williams, Mair Parry.

When Madryn Agricultural School was opened in June 1913 as a residential centre providing agricultural education, it was the first centre of its kind throughout Wales. Soon it became known as Madryn College and continued to provide excellent agricultural education until 1952 when it moved to a new location at Glynllifon.

 

Awdur: John Dilwyn Williams, Mair Parry.

Pan agorwyd Ysgol Amaethyddol Madryn yn Llŷn ym mis Mehefin 1913 yn ganolfan breswyl ar gyfer addysg amaethyddol, hi oedd y gyntaf o'i bath yng Nghymru. Mewn dim o dro fe gyfeirid at y sefydliad fel Coleg Madryn a bu'r coleg yno hyd at 1952 pan symudwyd i safle newydd ym mhlasty Glynllifon.

£6.50 -Code(s)Rhifnod: 9781845276379
9781845276379

You may also like .....Falle hoffech chi .....