Cofio Mair Penri a Dan Puw

Editor: Gwen Edwards.

The community of Parc near Bala lost two valuable members in 2019; it was a loss felt throughout Wales. Both received the T. H. Parry-Williams Medal by the National Eisteddfod of Wales - the highest accolade for service to culture and community. This is a unique feat in the history of any village throughout Wales.


 

Golygwyd gan: Gwen Edwards.

Collwyd dau aelod o gymdeithas y Parc ym Mhenllyn yn 2019; roedd hi'n golled i Gymru gyfan. Cawsai'r ddau eu hurddo â Medal T. H. Parry-Williams yn yr Eisteddfod Genedlaethol – yr anrhydedd uchaf am wasanaeth i ddiwylliant a bro. Mae hyn yn unigryw yn hanes unrhyw bentref arall drwy Gymru.

£8.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845278885

You may also like .....Falle hoffech chi .....