Cofio Grav

Editor: Keith Davies.

A tribute volume to the man from Mynyddygarreg, Ray Gravell, who died suddenly in 2007. It comprises a variety of tributes and poems to Grav, edited by his friend and colleague Keith Davies. It includes poems by Tudur Dylan, Gwyn Thomas and others; and tributes and essays by authors such as Dylan Iorwerth and Bethan Gwanas. The preface is by Hywel Teifi Edwards.

 

Golygwyd gan: Keith Davies.

Cyfrol deyrnged i'r gŵr o Fynyddygarreg, Ray Gravell, a fu farw yn ddisymwth yn 2007. Casgliad a geir yma o bob math o deyrngedau a cherddi i Grav, wedi ei olygu gan ei gyfaill Keith Davies. Cynhwysir cerddi gan Tudur Dylan, Gwyn Thomas, ac eraill. Mae hefyd yn cynnwys teyrngedau ac ysgrifau gan awduron megis Dylan Iorwerth a Bethan Gwanas. Mae'r rhagair gan Hywel Teifi Edwards.

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....