Clyfar

Author: Non ap Emlyn.

Series: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

A book to introduce children 5-7 year olds to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. This time, many entertaining facts about various creatures are presented.

 

 

Awdur: Non ap Emlyn.

Cyfres: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Y tro hwn cyflwynir llu o ffeithiau difyr am greaduriaid amrywiol.

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783901128
9781783901128

You may also like .....Falle hoffech chi .....