Clwt y Ddawns

A collection of tunes for Welsh folk dances.

CD1 - Tracks -

01. Ceiliog y Rhedyn

02. Pont Caerodor

03. Jig Syr Watcyn

04. Rhif Wyth

05. Ymdaith y Cymry (Welch March)

06. Ali Grogan a'r 'O' Gron

07. Dawns Forris (Welsh Morris)

08. Abergenni

09. Waltsiau (Walzes)

10. Ap Siencyn

11. Robin Ddiog

12. Y Ddafad Gorniog

13. Ffair Caerffili

14. Pêr Alaw

15. Dawns Flodau Nantgarw

16. Talpiau Pwdin Llangadfan

17. Hoffedd Miss Williams

18. Gwyl Ifan

19. Y Gelynnen

20. Hen Llanofer / Llanofer Fach

21. Aberdaugleddau

22. Nyth y Gog.

 

CD2 - Tracks -

01. Pwt ar y Byw

02. Y Delyn

03. Abaty Llanthony

04. Sawdl y Fuwch

05. Welsh Rabbit

06. Hoffedd ap Hywel

07. Ty Coch Caerdydd

08. Cofi o'r Dre (Rîl)

09. Carlam Nant Pengwern (Jig)

10. Dawns y Pistill (Walts)

11. Morus Morgan (Jig)

12. Hela'r Seithfed (Jig)

13. Ffansi Ffarmwr

14. Y Delyn Newydd

15. Jig y Ffermwyr

16. Rhyd-y-Meirch

17. Y Jig Gymreig

18. Arglwydd Caernarfon

19. Saith o Ryfeddodau

20. Argaeau Cwm Elan

21. Hoffedd Ferch Rhisiart

22. Cadwyn Catrin

23. Bwmba

24. Y Ddeilen.

 

Ar y casgliad hwn ceir nifer o geinciau-dawnsio Cymreig a gwreiddiol ar gyfer ein dawnsiau gwerin traddodiadol a newydd. Mae nifer ohonynt wedi ei casglu a’u trefnu gan y diweddar Pat Shaw (Padrig Farfog) a fu’n bennaf gyfrifol am fodolaeth y gyfres o recordiadau Clwt y Ddawns 1 a 2. Rhyddhawyd Clwt y Ddawns 3 ar gais y Gymdeithas Ddawns Werin i goffau Pat Shaw ac fel y dywed y diweddar Gwyn Wiliams yn ei gyflwyniad “Credwn ninnau na fydd Pat Shaw fyth farw tra pery dawnswyr ifanc Cymru i droedio’r llawr i gyfeiliant y ceinciau a’r trefniannau nwyfus hyn.” Cyfansoddwyd nifer o’r dawnsiau newydd sydd ar y record Twmpath Dawns ar gyfer cystadleuaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe ym 1982, ac mae pob un o’r dawnsiau yn y casgliad.

Gobeithiwn y bydd y casgliad hwn yn ddefnyddiol iawn, nid yn unig ar gyfer dysgu rhai o’r dawnsiau ffurfiol mewn ysgolion, adrannau pentref a phartïon dawns, ond hefyd yn ein dawnsfeydd cymdeithasol, mewn priodasau a nosweithiau twmpath.

CD1 - Traciau -

01. Ceiliog y Rhedyn

02. Pont Caerodor

03. Jig Syr Watcyn

04. Rhif Wyth

05. Ymdaith y Cymry (Welch March)

06. Ali Grogan a'r 'O' Gron

07. Dawns Forris (Welsh Morris)

08. Abergenni

09. Waltsiau (Walzes)

10. Ap Siencyn

11. Robin Ddiog

12. Y Ddafad Gorniog

13. Ffair Caerffili

14. Pêr Alaw

15. Dawns Flodau Nantgarw

16. Talpiau Pwdin Llangadfan

17. Hoffedd Miss Williams

18. Gwyl Ifan

19. Y Gelynnen

20. Hen Llanofer / Llanofer Fach

21. Aberdaugleddau

22. Nyth y Gog.

 

CD2 - Traciau -

01. Pwt ar y Byw

02. Y Delyn

03. Abaty Llanthony

04. Sawdl y Fuwch

05. Welsh Rabbit

06. Hoffedd ap Hywel

07. Ty Coch Caerdydd

08. Cofi o'r Dre (Rîl)

09. Carlam Nant Pengwern (Jig)

10. Dawns y Pistill (Walts)

11. Morus Morgan (Jig)

12. Hela'r Seithfed (Jig)

13. Ffansi Ffarmwr

14. Y Delyn Newydd

15. Jig y Ffermwyr

16. Rhyd-y-Meirch

17. Y Jig Gymreig

18. Arglwydd Caernarfon

19. Saith o Ryfeddodau

20. Argaeau Cwm Elan

21. Hoffedd Ferch Rhisiart

22. Cadwyn Catrin

23. Bwmba

24. Y Ddeilen.

£12.98 -Code(s)Rhifnod: 5016886275123
SAIN SCD2751

You may also like .....Falle hoffech chi .....