Clefyd Alzheimer a Mathau Eraill o Ddementia

Author: Alex Bailey; Welsh Adaptation: Lydia Jones.

If dementia has affected you, this book is for you. Perhaps you know someone who has dementia or you care for a person with dementia, or you may have just received a diagnosis yourself. Whoever you are, confusion can affect others apart from the person with the condition, and this book supplies the information and support to help you cope with dementia.

 

Awdur: Alex Bailey; Addasiad Cymraeg: Lydia Jones.

Os ydy dementia wedi effeithio arnoch chi, mae'r llyfr hwn i chi. Efallai eich bod yn adnabod rhywun â dementia neu'n gofalu amdanynt, neu efallai eich bod newydd gael diagnosis eich hun. Pwy bynnag ydych chi, mae dryswch yn effeithio ar bobl heblaw am y sawl sydd â'r cyflwr. Mae'r llyfr hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r gefnogaeth i chi ymdopi â dementia.

£19.99 -Code(s)Rhifnod: 9781784618063
9781784618063

You may also like .....Falle hoffech chi .....