Chwilio am Dân

Author: Elis Dafydd.

A collection of poems from young poet Elis Dafydd reflecting the hopes and anxieties of his generation.

 

Awdur: Elis Dafydd.

Casgliad egnïol o gerddi gan fardd sy'n teimlo i'r byw ynghylch pryderon a gobeithion ei genhedlaeth.

Arwyr
John Davies, Merêd a John Rowlands
Er fy ngwaetha’
‘Petasai’
A feddo gof / Paradwys ffŵl #2
Y cyfan
Chwarae cuddio
Nes bod bysedd yn brifo
Tywod
Bore yn Eldon Terrace
Ymson cariadon
Ga’ i?
Ac eto nid myfi #2
Mi fynnwn
I ffrind
Wrth wisgo fy hoff grys
‘Canys ni allaf lwyr anghofio’r ias ...’
Mae Gwenan yn gwybod
I Guto
Y bobl yn y lluniau yn y Tate
Gwreichion
Golygfa 1: Bangor 26.ix.14
Golygfa 2: Caeredin 18.ix.14
Golygfa 3: Caeredin 19.ix.14
Golygfa 4: Bangor 26 xii.14
Golygfa 5. Bangor 26.i.15
Golygfa 6:Caeredin 14.ii.15
‘A dwyn ei chlod drwy Gymru’
Dychwelyd i Aber
Galar
Glaw Aberystwyth
‘Dw i’m yn licio leim yn fy lager ddim mwy’.

Bardd o Drefor, wrth droed yr Eifl, yw Elis Dafydd. Mae'n gyfieithydd wrth ei waith bob dydd ac wedi cwblhau cwrs MA ym Mhrifysgol Bangor. Enillodd Gadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2105 yng Nghaerffili gyda'i gerdd 'Gwreichion' (a gynhwysir yn y gyfrol). Roedd hefyd yn un o’r beirdd ifanc wnaeth gymryd rhan yn Her 100 Cerdd Llenyddiaeth Cymru yn 2013.

£5.95 -



Code(s)Rhifnod: 9781906396916
9781906396916

You may also like .....Falle hoffech chi .....