Chwedlau Cymru

Author: Claire Fayers; Welsh Adaptation: Siân Lewis.

... a'i Straeon Hud a Lledrith.

Enjoy Wales's rich heritage of myth and fairy tales, re-told for young readers. From magical Welsh dragons that destroy a castle night after night, to a princess made out of flowers and a fairy changeling bother; from loyal hunting hound Gelert, to a boy who asks questions and goes on to become the greatest Welsh bard ever known...

 

Awdur: Claire Fayers; Addasiad Cymraeg: Siân Lewis.

... a'i Straeon Hud a Lledrith.

Mwynhewch dreftadaeth gyfoethog Cymru o chwedlau a straeon tylwyth teg, wedi'u hail-adrodd ar gyfer darllenwyr ifanc. O ddreigiau hudolus Cymru sy'n dinistrio castell nos ar ôl nos, i dywysoges wedi'i gwneud allan o flodau a thrafferthion plentyn cyfnewid; o ffyddlondeb y ci hela Gelert, i fachgen sy'n holi cwestiynau ac yn tyfu i fod y bardd Cymreig mwyaf adnabyddus erioed..

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 9781804162668
9781804162668

You may also like .....Falle hoffech chi .....