Ceredigion ChoirsCorau Ceredigion

This CD features over 500 young singers, and performances by four choirs:

Primary Schools Choir – a choir for Year 6 primary school pupils.

Intermediate Choir – a three-part choir (soprano, alto, and baritone) i for pupils between 11 and 14 years.

Male Choir – a three part choir for boys with broken voices

Youth Choir – a four part choir for pupils between 15 and 18 years.

‘SAIN’ produced this CD which contains 16 songs, including one that will feature all four choirs singing together. The featured songs are ones that have proved popular and successful in music service concerts over the past few years – a musical selection drawn from a variety of styles, with something to suit everybody’s taste. The choirs are conducted by Emyr Wynne Jones, the County Music Adviser. The CD promises to be a feast of choral singing, and a product which Ceredigion should be justifiably proud of.

Tracks –

01 - Diolch am gerddoriaeth

02 - Rownd yr horn / Bing bong

03 - Pan fo'r nos yn hir

04 - Bridge over troubled water

05 - Fel un

06 - Gwin beaujolais

07 - Ser y Nadolig

08 - Carol y seren

09 - Si si si

10 - Surfin USA

11 - Chitty Chitty Bang Bang

12 - Talu'r pris yn llawn

13 - You raise me up

14 - Mi gerddaf ymlaen

15 - Y Tangnefeddwyr

16 - Bendithia Dduw yr oedfa hon.

 

 

Wyth mlynedd ar ôl recordio CD o ‘Garolau Ceredigion’ gyda Chwmni SAIN, mae corau plant ac ieuenctid ysgolion Ceredigion yn dod nol i'r Stiwdio i gyhoeddi'r CD yma.  Mae’r CD yn cynnwys dros 500 o gantorion ifanc, a pherfformiadau gan bedwar côr:

Côr Ysgolion Cynradd - côr o blant blwyddyn 6 ysgolion cynradd y sir.

Côr Canolradd - côr tri llais (soprano, alto, a bariton) i ddisgyblion rhwng 11 ac 14 oed.

Côr Bechgyn - côr tri llais i fechgyn sydd â’u lleisiau wedi torri.

Côr Ieuenctid - côr pedwar llais i ddisgyblion rhwng 15 ac 18 oed.

Mae’r CD yma yn cynnwys 16 cân, gan gynnwys un trac fydd yn cyfuno lleisiau’r pedwar côr gyda'i gilydd. Mae’r holl ganeuon yn rhai sydd wedi bod yn boblogaidd ac yn llwyddiannus yng nghyngherddau’r gwasanaeth cerdd dros y blynyddoedd diwethaf - detholiad o ganeuon amrywiol gyda rhywbeth at ddant pawb, dan arweinyddiaeth Emyr Wynne Jones, Ymgynghorydd Cerdd y Sir. Dyma fydd gwledd o ganu corawl safonol, a rhywbeth fydd yn destun balchder i’r sir!

Traciau -

01 - Diolch am gerddoriaeth

02 - Rownd yr horn / Bing bong

03 - Pan fo'r nos yn hir

04 - Bridge over troubled water

05 - Fel un

06 - Gwin beaujolais

07 - Ser y Nadolig

08 - Carol y seren

09 - Si si si

10 - Surfin USA

11 - Chitty Chitty Bang Bang

12 - Talu'r pris yn llawn

13 - You raise me up

14 - Mi gerddaf ymlaen

15 - Y Tangnefeddwyr

16 - Bendithia Dduw yr oedfa hon.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886257921
SAIN SCD2579

You may also like .....Falle hoffech chi .....