Personalised Tractor Birthday Card Cerdyn Tractor wedi ei Bersonoleiddio

 

Send your special birthday message in this fun and colourful personalised Tractor Birthday Card.

No message inside card.

Personalise this card on the front with -

Name - up to 12 Characters
Age - Up to 2 Numbers

Measurements - approx. 185 x 132mm.

 

As this is a personalised item, please allow extra time for production and despatch.  It cannot be returned as it is produced especially for you.

Warning: please double check your personalisation, including spacing and punctuation. Please do not include accents and special symbols as some of our processes will not allow this. This includes accents above and below the alphabetical or numerical text.


 


Cerdyn perffaith ar gyfer anfon eich neges a'ch dymuniadau gorau am benblwydd arbennig i'r un sydd yn caru tractors!

Dim neges tu mewn i'r cerdyn.

Gallwch bersonoleiddio'r cerdyn yma gyda -

Enw - hyd at 12 llythyren
Oed - hyd at 2 rif

Mesuriadau - oddeutu 185 x 132mm.

 

Dylech ganiatau amser ychwanegol ar gyfer cynhyrchu a dosbarthu'r eitem yma gan ei fod yn eitem personol sydd yn cael ei gynhyrchu ar eich cyfer chi.  Does dim modd dychwelyd yr eitem yma gan ei fod yn cael ei gynhyrchu yn arbennig ar eich cyfer chi.

Rhybudd: Allech chi wneud yn siwr eich bod wedi gwirio y manylion ar gyfer personoli isod os gwelwch yn dda, gan gynnwys gofod ac atalnodi. Peidiwch â chynnwys acenion a symbolau arbennig gan na fydd rhai o’r argraffwyr yn caniatáu hyn. Mae hyn yn cynnwys acenion uwchben ac o dan y testun, boed yn lythrennau neu rifau.

 

£3.99 -Code(s)Rhifnod:
GC00683

You may also like .....Falle hoffech chi .....