Cer am Her! (Llyfr)

Author: Eleri Jones, Alwena Tomos.

A specially structured handbook for Welsh pupils who encounter difficulty with Welsh reading and spelling. It is graded for use by pupils under the leadership of their teachers, and starts with the alphabet, focusing on the sounds that can cause confusion (e.g. th/dd/ff).

 

Awdur: Eleri Jones, Alwena Tomos. 

Llawlyfr wedi'i strwythuro'n arbennig ar gyfer disgyblion sy'n cael trafferth i ddarllen a sillafu'n gywir yn y Gymraeg. Mae wedi'i raddoli i ddisgyblion ei ddilyn, o dan arweiniad athrawon, gan gychwyn gyda'r wyddor a chanolbwyntio ar y seiniau hynny sy'n gallu peri dryswch (e.e. th/dd/ff).

 

  • Addas ar gyfer dysgwyr Cyfnodau Allweddol 2 a 3 sydd ag anawsterau dysgu penodol neu broblemau llythrennedd, o bosib dyslecsia. Defnyddir ffont dyslecsia-gyfeillgar.
    • Llyfr du a gwyn, wedi’i rwymo ag ymyl troellog, er mwyn gallu llungopïo’r tudalennau a’r holl weithgareddau.
    • Gemau bwrdd hwyliog ar gael i gefnogi ac atgyfnerthu’r gwaith yn y llyfryn hwn.
    • I’w ddefnyddio ar gyfer sesiynau addysgu yn yr ysgol ar ffurf gwaith unigol neu grwpiau bach o ddysgwyr.
    • Mae’r cynllun yn codi ymwybyddiaeth o’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.

£12.50 -Code(s)Rhifnod: 9781845217105
9781845217105

You may also like .....Falle hoffech chi .....