Cegin

Author: Nici Beech.

A recipe volume that uses produce in season in a simple and tasty way. Most dishes may be prepared in one pot without complex tools, making this an ideal volume for students and busy families. Full, colour illustrations.

 

Awdur: Nici Beech.

Mae'r llyfr coginio hwn yn gwneud defnydd o gynnyrch yn ei dymor mewn ffordd syml, flasus. Gellir gwneud nifer helaeth o'r seigiau mewn un pot, heb lawer o offer cymhleth, sy'n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr a theuluoedd prysur. Cyfrol ddarluniadol mewn lliw llawn.

 

Dechreuodd diddordeb Nici mewn coginio wrth draed ei mam, a byth ers hynny mae wedi mwynhau arbrofi yn y gegin. Sefydlodd fwyty pop-yp yng Nghaernarfon rai blynyddoedd yn ôl, a hyd heddiw mae'n darparu bwydydd blasus ar gyfer digwyddiadau yn yr ardal. Hi yw un o sylfaenwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon a Gŵyl Arall.

Mae'r llyfr coginio hwn yn gwneud defnydd o gynnyrch yn ei dymor mewn ffordd syml, flasus. Gellir gwneud nifer helaeth o'r seigiau mewn un pot a heb lawer o offer cymhleth, sy'n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr a theuluoedd prysur. Mae symbolau arbennig yn cael eu defnyddio i nodi lle gellir addasu'r rysáit i gydfynd â deiet gwahanol e.e. figan, diglwten, di-laeth ac ati, ac i nodi'r prydau hynny y gellir eu paratoi mewn hanner awr neu lai.

Wrth gwrs, mae yma ddanteithion tipyn llai iachus hefyd − ond mae'n rhaid cael amrywiaeth mewn bywyd, does!

£16.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845275372
9781845275372

You may also like .....Falle hoffech chi .....