Cefn Gwlad, Y Berwyn

This is the third DVD in the ever popular CEFN GWLAD series featuring the inimitable Dai Jones.

This double DVD follows the four seasons in the Berwyn, a beautiful and spectacular part of North Wales. The Cefn Gwlad filming crew spent a year getting to know the people and capturing their lives on camera beginning with life in the Berwyn over the winter months were the farmers are busy feeding their animals. Dai also visits a game keeper from Llanarmon who has been keeping a record of the local weather for years.

In the second programme, it's Spring and the busy lambing season, but Dai finds time to meet the oldest resident of Llanarmon who has chronicled and published a book about the history of the area. Dai also visits the Ceiriog Valley to meet a family who have been game keepers to the Nantyr Estate for generations.

The summer is also a busy time as the haymaking and sileage season is in full swing, with everyone giving a helping hand before the weather changes. The DVD ends with the autumn months setting in and the farmers are busy bringing the sheep down from the mountains.

Length - approx. 200 minutes.

Language - Welsh.

Colour - Full Colour.

Certificate – E

 

 

Dai Jones Llanilar sy'n ymweld ag ardal Y Berwyn yn ystod y pedwar tymor, ac yn cael cipolwg ar fywyd a gwaith y cymeriadau sy'n byw yn yr ardal arbennig hon o Gymru.

DVD 1 - GAEAF Mae'n dymor y gaeaf yn Y Berwyn - ac mae'r ffermwyr yn brysur yn porthi eu hanifeiliaid. Yn ogystal ag ymweld â'r ffermwyr, bydd Dai Jones yn cael sgwrs gyda chiper o Lanarmon - sydd wedi bod yn cadw record o'r tywydd lleol ers blynyddoedd.

DVD 1 - GWANWYN mae'n wanwyn yn Y Berwyn - ac mae pawb yng nghanol y tymor wyna. Bydd Dai yn cyfarfod â chymeriadau arbennig sydd yn un o drigolion hynaf Llanarmon, ac mae hi wedi croniclo hanes y fro a'i gyhoeddi'n gyfrol. Awn i lawr i Dyffryn Ceiriog a chyfarfod teulu sydd wedi bod yn giperiaid ar Stad Nantyr ers sawl cenhedlaeth a chawn dreulio ychydig o amser ymhlith y ffesantod a'r hwyaid. *

DVD 2 - HAF Mae'n had ar Y Berwyn - ac mae'r cynhaeaf gwair a silwair yn ei anterth a phawb yn brysur yn casglu'r cnwd cyn i'r tywydd droi. Bydd Dai Jones yn dychwelyd i lethrau ardal y Rhiwlas a fferm Nantganol, a chaiff hefyd ymuno yn yr hwyl wrth wylio'r cneifio ar fynydd Swch, ym mhen uchaf Dyffryn Ceiriog. Yr ochr arall i'r mynydd yn ardal Llangynog, mae criw o gymdogion yn dod ynghyd i gynnal yr hen draddodiad o gneifio.

DVD 2 - HYDREF Mae'n Hydref yn Y Berwyn ac mae'r ffermwyr a'u teuluoedd wrthi'n hel y defaid o'r mynyddoedd. Mae'r prysurdeb o ddewis i'w gwerthu yn hollbwysig yr adeg yma, a bydd Dai Jones yn ymweld â Jac Jones ac Armon Morris i drafod y gwaith hwnnw.

Hyd - tua 200 munud.

Iaith - Cymraeg.

Lliw - Lliw Llawn.

Tystysgrif – E

£4.99 - £12.99Code(s)Rhifnod: 5016886055459
SAIN DVD055

You may also like .....Falle hoffech chi .....