Ceffylau'r Cymylau

Author: Jerry Hunter.

Series: Cyfres Swigod.

No one knows about this secret, that is, nobody but a small woman ... But the time has come for Nain to share the secret with her grand-daughter, Rhian. In a secret magical mountain in north Wales, the White Bridge forms from the clouds on one particular day of the year, making a path for the cloud horses to reach the ground.

 

Awdur: Jerry Hunter.

Cyfres: Cyfres Swigod.

Nid oes neb yn gwybod am y gyfrinach hon, hynny yw, neb ond un fenyw fach ... Ond mae'r amser wedi dod i Nain drosglwyddo'r gyfrinach i'w hwyres, Rhian. Mewn man dirgel ar fynydd hudolus yng ngogledd Cymru, mae'r Bont Wen yn ymffurfio o'r cymylau ar un diwrnod arbennig o'r flwyddyn yn unig, gan wneud llwybr i geffylau'r cymylau i gyrraedd y ddaear.

£2.00 - £4.99Code(s)Rhifnod: 9781848511613
9781848511613

You may also like .....Falle hoffech chi .....