CBAC TGAU Ffrangeg - Gwerslyfr

Author: Louise Pearce, Bethan McHugh, Chris Whittaker.

A textbook for students of the French GCSE course through the medium of Welsh, 2016-2018. It provides comprehensive coverage of main and sub-themes, including literary and authentic texts, listening and reading tasks, role plays, photo cards and conversation questions, translation (from and into French), with increased focus on grammar including grammar in context.

 

Awdur: Louise Pearce, Bethan McHugh, Chris Whittaker.

Llyfr cwrs ar gyfer myfyrwyr sy'n dilyn cwrs Ffrangeg TGAU trwy gyfrwng y Gymraeg, 2016 hyd 2018. Darperir ymdriniaeth gynhwysfawr o brif ac is-themâu'r cwrs, yn cynnwys testunau llenyddol a dilys, tasgau darllen a gwrando, gweithgaredd chwarae rôl, cardiau llun a chwestiynau sgwrs, cyfieithu (o ac i'r Ffrangeg), gyda phwyslais cynyddol ar ramadeg yn cynnwys cyd-destun gramadeg.

Mae'r gwerslyfr yma, ar gyfer cymwyster TGAU, wedi cael eu dylunio ar y cyd ag arholwyr, datblygwyr y manylebau ac athrawon profiadol i gefnogi dysgwyr drwy heriau'r manylebau newydd. Fe'u cynlluniwyd i addysgu Ffrangeg, drwy gyfrwng y Gymraeg.


Mae'r cynnwys yn ddiddorol ac yn berthnasol ac yn ymdrin yn gynhwysfawr â themâu ac is-themâu CBAC, gan ymgorffori pob un o r unedau arholiad newydd, gan gynnwys:


Testunau llenyddol a gwreiddiol
Tasgau gwrando a darllen sy'n cyfateb i ofynion y fanyleb
Tasgau chwarae rol, cardiau llun a chwestiynau sgwrs
Cyfieithiad (o ac i'r Ffrangeg)
Mwy o sylw i ramadeg gan gynnwys adrannau 'Gramadeg yn ei gyd-destun'
Cyfleoedd i ymestyn a herio

£18.99 -Code(s)Rhifnod: 9781785830860
9781785830860

You may also like .....Falle hoffech chi .....