Catrin Finch, Carnaval De Venise

One of the world's best young harpists presents an international programme of harp music.

As a young child, she enjoyed all aspects of music, and loved performing and playing the piano. When she was five years old, her parents arranged for her to see the Spanish harpist, Marisa Robles perform at a local concert. It made a big impression on her and stayed with her until this day. At the age of six, her parents rented a harp for 30 a month. By the age of eight, she started studying with the world-famous harpist Elinor Bennett. She travelled from Llanon to Caernarfon every two weeks for eight years!

Tracks –

01 - Italian Concerto (1-3)

02 - Italian Concerto 2

03 - Italian Concerto 3

04 - Sonata 1

05 - Sonata 2

06 - Sonata 3

07 - Impromptu

08 - Norma

09 - Ballade

10 - Bugeilio'r Gwenith Gwyn

11 - Carnaval de Venise

 

 

Casgliad gwych o ddarnau i'r delyn gan y delynores ifanc fyd-enwog o Gymru.

Yn blentyn ifanc iawn, roedd yn hoff o bob math o gerddoriaeth, ac wrth ei bodd yn perfformio a chanu'r piano. Yn 5 oed aeth ei rhieni a hi i weld Marisa Robles, telynores o Sbaen oedd yn perfformio mewn cyngerdd lleol. Gwnaeth argraff a arhosodd efo hi am byth. A hithau'n 6 oed, llogodd ei rhieni delyn fach iddi am 30 y mis. Yn 8 dechreuodd gael ei hyfforddi gan Elinor Bennett gan drafeilio o Lannon i Gaernarfon bob pythefnos am 8 mlynedd!

Traciau -

01 - Italian Concerto (1-3)

02 - Italian Concerto 2

03 - Italian Concerto 3

04 - Sonata 1

05 - Sonata 2

06 - Sonata 3

07 - Impromptu

08 - Norma

09 - Ballade

10 - Bugeilio'r Gwenith Gwyn

11 - Carnaval de Venise.

£5.99 - £9.99Code(s)Rhifnod: 5016886228020
SAIN SCD2280

You may also like .....Falle hoffech chi .....