Adolygiad Cwsmeriaid / Customer Reviews

Yn seiliedig ar 1 review / Based on 1 review Ysgrifennwch adolygiad am y cynnyrch yma / Write a review

Casgliad 50 Sain


50 songs, old and new, to celebrate 50 years of Sain records, including 4 bonus tracks recorded 'live' at Sain Studios as part of the celebrations.

Tracks -

CD 1
01. Dwr (Huw Jones)

02. VC 10 (Edward H Dafis)

03. Gitâr yn y To (Maffia Mr Huws)

04. Siglo ar y Siglen (Geraint Jarman)

05. Y Llwybr Lawr i'r Dyffryn (Elin Fflur)

06. Ymlaen Mae Canaan (Steve Eaves)

07. Goleuadau Llundain (Daniel Lloyd a Mr Pinc)

08. Ty ar y Mynydd (Maharishi)

09. Rhywbeth o'i Le (Huw Chiswell)

10. Paid a Bod Ofn (Eden)

11. Ceidwad y Goleudy (Bryn Fôn)

12. Chwarae'n Troi'n Chwerw (Bando)

13. Mae Rhywun Wedi Dwyn Fy Nhrwyn (Tebot Piws)

14. Cwm Nant Gwrtheyrn (Ac Eraill)

15. Dyddiau Da (Hergest)

16. Cân Walter (Meic Stevens)

17. Pam Fod Eira'n Wyn? (Dafydd Iwan).

CD 2
01. Cerdded Dros y Mynydd (Iona ac Andy)

02. Gafael yn fy Llaw (John ac Alun)

03. Cerrig yr Afon (Iwcs a Doyle)

04. Rho Dy Law (Rosalind a Myrddin)

05. Anfonaf Angel (Rhys Meirion)

06. Ysbryd y Gael (Mairi MacInnes a Chôr Meibion Llangwm)

07. Un Dydd ar y Tro (Trebor Edwards)

08. Defaid William Morgan (Hogia Llandegai)

09. Wedi Colli Rywbeth sy'n Annwyl (Tony ac Aloma)

10. Gwinllan a Roddwyd (Tri Tenor Cymru)

11. Pokarekare (Timothy Evans)

12. Yfory (Eirlys Parri)

13. O Gymru (Cantorion Colin Jones)

14. Byd o Heddwch (Côr Godre'r Aran)

15. Hafan Gobaith (Bryn Terfel)

16. Dashenka (Y Sipsiwn) (Côr Meibion Llanelli)

17. Safwn yn y Bwlch (Hogia'r Wyddfa).

CD 3
01. Nwy yn y Nen (Eleri Llwyd)

02. Y Dref Wen (Tecwyn Ifan)

03. Aderyn Llwyd (Mary Hopkin)

04. Colli Iaith (Heather Jones)

05. Hi Yw Fy Ffrind (Mynediad Am Ddim)

06. Trôns Dy Dad (Gwibdaith Hen Frân)

07. Seidr Ddoe (Plethyn)

08. Kân (Calan)

09. Swn ar Gardyn Post (Bob Delyn a'r Ebillion)

10. Y Fwyalchen Ddu Bigfelen (Ar Log)

11. Nei di Ganu 'Nghan (Gwenan Gibbard)

12. Tir Na Nog (Lleuwen)

13. Fel Hyn 'Da Ni Fod (Bwncath)

14. Palmant Aur y Migneint (Gai Toms)

15. Y Dieithryn (Geraint Lovgreen)

16. Angor (Tudur Huws Jones).

BONUS TRACKS -

17. Chwarae dy Gêm (Mared Williams a Band Pres Llareggub)

18. Chwarae'n Troi'n Chwerw (Band Pres Llareggub)

19. Yma o Hyd (Band Pres Llareggub)

20. Dwr (Tara Bethan a Band Pres Llareggub).


  


Casgliad o 50 o ganeuon, yr hen a'r newydd, i ddathlu hanner canrif o recordiu Sain, gyda 4 trac bonws  recordiwyd yn 'fyw' yn Stiwdio Sain fel rhan o'r dathliadau.

CD 1
01. Dwr (Huw Jones)

02. VC 10 (Edward H Dafis)

03. Gitâr yn y To (Maffia Mr Huws)

04. Siglo ar y Siglen (Geraint Jarman)

05. Y Llwybr Lawr i'r Dyffryn (Elin Fflur)

06. Ymlaen Mae Canaan (Steve Eaves)

07. Goleuadau Llundain (Daniel Lloyd a Mr Pinc)

08. Ty ar y Mynydd (Maharishi)

09. Rhywbeth o'i Le (Huw Chiswell)

10. Paid a Bod Ofn (Eden)

11. Ceidwad y Goleudy (Bryn Fôn)

12. Chwarae'n Troi'n Chwerw (Bando)

13. Mae Rhywun Wedi Dwyn Fy Nhrwyn (Tebot Piws)

14. Cwm Nant Gwrtheyrn (Ac Eraill)

15. Dyddiau Da (Hergest)

16. Cân Walter (Meic Stevens)

17. Pam Fod Eira'n Wyn? (Dafydd Iwan).

CD 2
01. Cerdded Dros y Mynydd (Iona ac Andy)

02. Gafael yn fy Llaw (John ac Alun)

03. Cerrig yr Afon (Iwcs a Doyle)

04. Rho Dy Law (Rosalind a Myrddin)

05. Anfonaf Angel (Rhys Meirion)

06. Ysbryd y Gael (Mairi MacInnes a Chôr Meibion Llangwm)

07. Un Dydd ar y Tro (Trebor Edwards)

08. Defaid William Morgan (Hogia Llandegai)

09. Wedi Colli Rywbeth sy'n Annwyl (Tony ac Aloma)

10. Gwinllan a Roddwyd (Tri Tenor Cymru)

11. Pokarekare (Timothy Evans)

12. Yfory (Eirlys Parri)

13. O Gymru (Cantorion Colin Jones)

14. Byd o Heddwch (Côr Godre'r Aran)

15. Hafan Gobaith (Bryn Terfel)

16. Dashenka (Y Sipsiwn) (Côr Meibion Llanelli)

17. Safwn yn y Bwlch (Hogia'r Wyddfa).

CD 3
01. Nwy yn y Nen (Eleri Llwyd)

02. Y Dref Wen (Tecwyn Ifan)

03. Aderyn Llwyd (Mary Hopkin)

04. Colli Iaith (Heather Jones)

05. Hi Yw Fy Ffrind (Mynediad Am Ddim)

06. Trôns Dy Dad (Gwibdaith Hen Frân)

07. Seidr Ddoe (Plethyn)

08. Kân (Calan)

09. Swn ar Gardyn Post (Bob Delyn a'r Ebillion)

10. Y Fwyalchen Ddu Bigfelen (Ar Log)

11. Nei di Ganu 'Nghan (Gwenan Gibbard)

12. Tir Na Nog (Lleuwen)

13. Fel Hyn 'Da Ni Fod (Bwncath)

14. Palmant Aur y Migneint (Gai Toms)

15. Y Dieithryn (Geraint Lovgreen)

16. Angor (Tudur Huws Jones).

TRACIAU BONWS -

17. Chwarae dy Gêm (Mared Williams a Band Pres Llareggub)

18. Chwarae'n Troi'n Chwerw (Band Pres Llareggub)

19. Yma o Hyd (Band Pres Llareggub)

20. Dwr (Tara Bethan a Band Pres Llareggub).


£12.98 -



Code(s)Rhifnod: 5016886281520
SAIN SCD2815

You may also like .....Falle hoffech chi .....