Carolau Haf Huw Morys a'i Gyfoeswyr

Edited by: Eurig Salisbury.

Series: Hen Lyfr Bach.

A selection of the carols sung on Mayday mornings in Wales four hundred years ago by joyful throngs to rouse families, wish them well, welcome the coming of summer, celebrate the renewal of life and thank God for his gifts.

Golygwyd gan: Eurig Salisbury.

Cyfres: Hen Lyfr Bach.

Detholiad sydd yma o'r cerddi a genid ar fore Calan Mai yng Nghymru bedwar can mlynedd yn ôl gan finteioedd llawen i ddeffro'r teulu, dymuno'n dda i bawb yn y tŷ, croesawu dyfodiad yr haf, dathlu adnewyddiad bywyd a diolch i Dduw am ei roddion.

£5.00 -Code(s)Rhifnod: 9781998990689

You may also like .....Falle hoffech chi .....