Carolau Gobaith 2

“Carolau Gobaith” is a singing competition on the TV channel S4C between celebrities, who are not really famous for their singing, where they pair up with professional singers to form duets. Featuring on this CD are Rhodri Gomer Davies, Myfanwy Alexander, Mari Lovgreen, Richard Elis, Catrin Dafydd and Malcolm Allen teaming up with the members of The Three Welsh Tenors – Rhys Meirion, Aled Hall and Alun Rhys Jenkins.

We hope you enjoy listening to this CD, and remember a minimum of £3.50 from the sale of this CD will be divided equally between Wales Air Ambulance, Macmillan Cancer Support and NSPCC.

 

 

Cefais y syniad am Carolau Gobaith wrth orwedd yn effro yn fy ngwely un noson – cystadleuaeth rhwng timoedd o enwogion, sydd ddim yn enwog am ganu, i ganu deuawd gyda chantorion proffesiynol. Y tro hwn roedd yna dri thîm ac roedd yn bleser pur cael gwahodd dau ffrind Aled Hall ac Alun Rhys Jenkins a chael cystadleuaeth rhwng Tri Tenor Cymru!

Roeddem mor ffodus i gael gwesteion gwych ac fe lwyddom ni i gael cymeriadau a oedd yn fodlon mynd i’r pen dros eu timoedd. Fe gawsom lond bol o chwerthin yn ogystal a rhai dagrau. Rhodri Gomer Davies, Myfanwy Alexander, Mari Lovgreen, Richard Elis, Catrin Dafydd a Malcolm Allen, diolch o galon i bob un ohonoch am daflu eich hunain at yr her a’i wneud yn brofiad bythgofiadwy i ni gyd, gan gynnwys, dwi’n siwr, y gwylwyr. Gobeithio y byddwch yn cael mwynhad o wrando ar y CD gan feddwl yn ôl i’r rhaglen wrth wneud. Mwynhewch, a diolch am eich cefnogaeth i’r dair elusen fydd yn elwa, sef NSPCC, Cymorth Canser Macmillan ac Ambiwlans Awyr Cymru. Rhys Meirion

£8.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886047027
TRYFAN CD470

You may also like .....Falle hoffech chi .....