Carafanio dros Gymru

Author: Myrddin ap Dafydd.

Gruff and Gwen are eleven year old twins. Nothing gives them more pleasure than going on holiday in the family caravan, which in itself is quite a character! A volume that combines a lively story with interesting facts about European countries as Gruff and Gwen travel in the caravan.

 

Awdur: Myrddin ap Dafydd.

Efeilliaid 11 oed ydi Gruff a Gwen. Does dim yn fwy o hwyl ganddyn nhw na mynd ar wyliau yng ngharafán y teulu - ac mae'r garafán ei hun yn dipyn o gymeriad hefyd! Cyfrol sy'n cyplysu stori hwyliog gyda ffeithiau difyr am wledydd Ewrop wrth i deulu Gruff a Gwen deithio yn y garáfan.

 

Mae Nain a Taid Llanberis a Mam-gu a Thad-cu Nantgaredig eisiau clywed hanes y gwyliau i gyd wrth gwrs. Penderfynodd yr efeilliaid fod creu blog yn rhatach na phrynu a phostio degau o gardiau post o bob cwr o Gymru ac o wledydd difyr ar hyd a lled Ewrop. Dyma anturiaethau’r teulu felly, wedi’u rhannu gyda’u Mêts i gyd – ac mae hynny yn dy gynnwys di bellach, wrth gwrs.

Fel gyda phob gwyliau arall yn y byd, mae llawer o bethau rhyfedd yn digwydd i’r teulu bach yma, a llawer o bethau yn mynd o’i le...

£6.95 -Code(s)Rhifnod: 9781845276393
9781845276393

You may also like .....Falle hoffech chi .....