Canhwyllau Penblwydd

Lovely and perfect birthday gift - scented candles, presented in a lidded tin.  Available with the words 'Penblwydd Hapus' and choose age 18, 21, 30, 40, 50 or 60. 

The burn time for this 250ml candle is approximately 40 – 45 hours.

'Penblwydd Hapus' translates as 'Happy Birthday'.

As soy wax melts at a low temperature it does not damage the tin so it can be used again after washing with soapy water. Other benefits of soy wax are that it is eco friendly and vegan. It also produces a much cleaner flame than paraffin wax so the true scent of the fragrance can be enjoyed.

Made in Wales.


 

Chwilio am anrheg ar gyfer penblwydd arbennig?  Beth am un o'r rhain?  Cannwyll cwyr soi wedi'i gwneud gyda llaw mewn tun efo caead a'r geiriau 'Penblwydd Hapus' wedi argraffu arno, a gallwch ddewis 18, 21, 30, 40, 50 neu 60.

Mae'r gannwyll 250ml yma yn llosgi am oddeutu 40 – 45 awr.

Gan fod cwyr soi yn toddi ar dymheredd isel nid yw'n difrodi'r tun felly gellir ei ddefnyddio eto ar ôl ei olchi gyda dŵr sebon.  Manteision eraill o cwyr soi yw ei fod yn ecogyfeillgar a fegan. Mae hefyd yn cynhyrchu fflam llawer glanach na cwyr paraffin felly gellir mwynhau gwir bersawr.

Gwnaethpwyd yng Nghymru.

£12.00 -Code(s)Rhifnod: 5016886985428
5016886984421
5016886983424
5016886982427
5016886981420
5016886980423
5016886979427
5016886978420

You may also like .....Falle hoffech chi .....