Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig

Author: Kevin Gourney.

Phobias and panic attacks can destroy the lives of many. But change is possible. With this concise guide you can teach yourself to overcome anxiety which is at the root of these unpleasant symptoms, by using an effective self-help programme. A Welsh translation.

 

Awdur: Kevin Gourney.

Mae ffobiâu a phyliau o banig yn difetha bywydau llawer o bobl. Ond mae newid yn bosibl. Gyda'r canllaw bach hwn byddwch yn dysgu sut i oresgyn y gorbryder sydd wrth wraidd y symptomau annifyr hyn, gan ddefnyddio rhaglen hunangymorth effeithiol. Cyfiethiad Cymraeg.

Tabl Cynnwys:

 

  • deall ofn a gorbryder
  • achosion a thriniaethau
  • diffinio’ch problem
  • dewis eich targedau neu’ch nodau
  • penderfynu ar eich cynllun a’i roi ar waith
  • cadw dyddiadur
  • rheoli panig
  • dewisiadau yn ymwneud â’ch ffordd o fyw.

 

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781784617790
9781784617790

You may also like .....Falle hoffech chi .....