Caneuon Robat Arwyn - Ffydd, Gobaith, Cariad

Robat Arwyn is without doubt one of Wales’ most popular and certainly the most performed of contemporary Welsh language composers. This new compilation of his songs exemplifies two reasons for his growing popularity: the first is that he appeals to a wide spectrum of performers, from soloists of the calibre of Bryn Terfel to choirs like Côr Seiriol, and from stage musicals to instrumentalists. The second is that he works with a wide variety of excellent lyricists, and the long-standing partnership between the composer and Robin Llwyd ab Owain is a feature of this album. Another feature of his work, as with all true artists, is sincerity; when this is combined with unforgettable melodies, you have the key to great music.

Tracks -

01. Byw Fyddi Nant Gwrtheyrn (Aelwyd Bro Gwerfyl)

02. Paid (Trisgell)

03. Dim Ond Meirch y Môr (Nia Clwyd gyda Bois y Castell)

04. Seren y Gogledd (Bryn Terfel)

05. Braint (Haf Wyn gyda Côr Seiriol)

06. Ffydd, Gobaith Cariad (Côr Aelwyd Llangwm)

07. Un Enaid Bach (Piantel)

08. Y Freuddwyd Fawr (Huw Llywelyn gyda Côr Rhuthun)

09. Hen Gymraes (Leah Owen)

10. Dallt y Gêm (Geraint Roberts gyda Cwmni Theatr Meirion)

11. Mae’r Gân Yn Ein Huno (Rhys Meirion & Fflur Wyn)

12. Er Mwyn Yfory (Arfon Williams & Siwan Llynor gyda Cwmni Theatr Meirion)

13. Wrth Aros am Fy Haul (Llion Wyn gyda Côr Penyberth)

14. Derwen Dy Gariad (Rosalind a Myrddin)

15. Adre Nôl (Côr Teulu Caeronwy)

16. Gwell Byd a Ddaw (Trisgell)

17. ‘Run Fath â Ni (Cwmni Theatr Meirion)

18. Gyda Thi (Mari Wyn Williams a Huw Llywelyn)

19. Gogoniant a Nerth (John Ifor Jones gyda Côr Rhuthun).

 

 

Casgliad cyntaf caneuon Robat Arwyn oedd un o recordiadau mwyaf llwyddiannus y degawd diwethaf, a bu galw mawr am ail gasgliad. Ond oedd yna ddigon o ganeuon i wneud un arall? Mae’r ateb i’w glywed yma – oedd, digon a mwy! Yn wir, o gywain drwy recordiau diweddar, testun syndod yw mor eang yw apêl a phoblogrwydd cyfansoddiadau’r cyfansoddwr o Ruthun a fagwyd yn Nyffryn Nantlle. Ac o wrando ar y casgliad newydd rhyfeddol hwn, daw dau reswm dros boblogrwydd caneuon Robat Arwyn i’r amlwg. Y rheswm cyntaf yw fod ei ganeuon yn apelio at unawdwyr, at ddeuawdau, at bartïon o bob math, ac at gorau mawr a bach, yn ogystal ag at offerynwyr, ac ar y casgliad hwn cawn glywed rhai o berfformwyr amlycaf Cymru, o Bryn Terfel a Chôr Seiriol i’r triawd yr oedd Arwyn ei hun yn aelod ohono, Trisgell. A’r ail reswm yw ei fod yn cyd-gyfansoddi gyda rhai o awduron geiriau gorau ein cyfnod; mae’r bartneriaeth gynhyrchiol rhwng Arwyn a Robin Llwyd ab Owain yn amlwg eto yn y casgliad hwn, ac hefyd y bartneriaeth rhyngddo â’r bartneriaeth arall honno a fu’n ysbrydoliaeth i sioeau Theatr Maldwyn a Meirion, Penri Roberts a’r diweddar Derec Williams. Yma hefyd fe glywn eiriau gan awduron sydd eisoes wedi amlygu eu hunain fel awduron nifer o’n clasuron poblogaidd diweddar: Eifion Lloyd Jones, Eleri Richards ac Enid Jones, heb anghofio’r cyfansoddwr ei hun, a bardd o safon John Morris-Jones. Alawon cofiadwy, perfformwyr disglair, ac hefyd un o’r elfennau prin hynny sy’n nodweddu gwaith pob gwir artist, sef didwylledd. Mwynhewch wledd arall o waith Robat Arwyn. Dafydd Iwan, Ebrill 2015.

Traciau -

01. Byw Fyddi Nant Gwrtheyrn (Aelwyd Bro Gwerfyl)

02. Paid (Trisgell)

03. Dim Ond Meirch y Môr (Nia Clwyd gyda Bois y Castell)

04. Seren y Gogledd (Bryn Terfel)

05. Braint (Haf Wyn gyda Côr Seiriol)

06. Ffydd, Gobaith Cariad (Côr Aelwyd Llangwm)

07. Un Enaid Bach (Piantel)

08. Y Freuddwyd Fawr (Huw Llywelyn gyda Côr Rhuthun)

09. Hen Gymraes (Leah Owen)

10. Dallt y Gêm (Geraint Roberts gyda Cwmni Theatr Meirion)

11. Mae’r Gân Yn Ein Huno (Rhys Meirion & Fflur Wyn)

12. Er Mwyn Yfory (Arfon Williams & Siwan Llynor gyda Cwmni Theatr Meirion)

13. Wrth Aros am Fy Haul (Llion Wyn gyda Côr Penyberth)

14. Derwen Dy Gariad (Rosalind a Myrddin)

15. Adre Nôl (Côr Teulu Caeronwy)

16. Gwell Byd a Ddaw (Trisgell)

17. ‘Run Fath â Ni (Cwmni Theatr Meirion)

18. Gyda Thi (Mari Wyn Williams a Huw Llywelyn)

19. Gogoniant a Nerth (John Ifor Jones gyda Côr Rhuthun).

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886272825
SAIN SCD2728

You may also like .....Falle hoffech chi .....