Caneuon Robat Arwyn, Dal y Freuddwyd

The 3rd collection 

19 tracks composed by Wales’ most popular composer.

Each collection of songs by Robat Arwyn is special; he is, after all, the most prolific and popular composer in Wales today. When you think you’ve heard it all, he presents us with something new and different, each time his musicality and genuine talent shining through and the melodic charm and immediate appeal of his songs reaching out to a wide range of singers and musicians. Dafydd Iwan.

Tracks –

01.  Lle mae llais yn cyffwrdd lleisiau (Rhydian Jenkins)

02. Cân Cydwybod (Mared Williams ac Elain Llwyd)

03. Nerth y Gân (Rhys Meirion a Côr Rhuthun)

04. Gwylia Dy Hun (Trisgell)

05. Dal y Freuddwyd (Steffan Prys Roberts)

06.  Wedi Dwlu (Mared Williams, Elain Llwyd, Elin Llwyd, John Ieuan Jones, Steffan Prys Roberts)

07. Yn dy Gwmni Di (Gwen Elin)

08. Afon ei Galon (Bryn Terfel gyda Côrdydd a’r Black Voices

09. Dy Garu o Bell (Ffion Emyr a 50 Shêds o Lleucu Llwyd)

10. Geiriau Gwag (Arfon Williams a Cwmni Theatr Merion)

11.  Tua'r Wawr (Llywelyn Ifan Jones)

12.  Pregeth y Mynydd (Rhys Meirion a Robat Arwyn)

13. Gardd o Gariad (Côr Llewyrch)

14. Anodd Byw (Trisgell)

15. Yn Llygad y Llew (Côr Rhuthun)

16. Llefarodd yr Haul (Rhys Meirion)

17. Yfory Ddaw (Cwmni Theatr Meirion)

18. Ar Hyd y Nos (Côr Ieuenctid Hwn yw fy Mrawd a Côr Ysgol Ninian Park)

19.  Gwisg fi'n dy Gariad (John Ieuan Jones, Steffan Prys Roberts a cast Hwn yw fy Mrawd).


 

 

Y 3ydd Casgliad


19 o draciau amrywiol o waith Robat Arwyn, yn cynnwys nifer o draciau newydd sbon, ar CD am y tro cyntaf.

Mae unrhyw gasgliad o weithiau Robat Arwyn yn un gwerth ei gael; wedi’r cyfan dyma’r cyfansoddwr cyfoes mwyaf toreithiog, ac ehangaf ei apêl sydd gennym yng Nghymru. Pan fyddwch yn credu eich bod wedi clywed y cyfan, mae gan Arwyn y ddawn o greu rhywbeth newydd a gwahanol; a’r prawf eithaf yw amrywiaeth rhyfeddol yr artistiaid a’r cerddorion sy’n cael eu denu i ddehongli ei waith.

Traciau -

01.  Lle mae llais yn cyffwrdd lleisiau (Rhydian Jenkins)

02. Cân Cydwybod (Mared Williams ac Elain Llwyd)

03. Nerth y Gân (Rhys Meirion a Côr Rhuthun)

04. Gwylia Dy Hun (Trisgell)

05. Dal y Freuddwyd (Steffan Prys Roberts)

06.  Wedi Dwlu (Mared Williams, Elain Llwyd, Elin Llwyd, John Ieuan Jones, Steffan Prys Roberts)

07. Yn dy Gwmni Di (Gwen Elin)

08. Afon ei Galon (Bryn Terfel gyda Côrdydd a’r Black Voices

09. Dy Garu o Bell (Ffion Emyr a 50 Shêds o Lleucu Llwyd)

10. Geiriau Gwag (Arfon Williams a Cwmni Theatr Merion)

11.  Tua'r Wawr (Llywelyn Ifan Jones)

12.  Pregeth y Mynydd (Rhys Meirion a Robat Arwyn)

13. Gardd o Gariad (Côr Llewyrch)

14. Anodd Byw (Trisgell)

15. Yn Llygad y Llew (Côr Rhuthun)

16. Llefarodd yr Haul (Rhys Meirion)

17. Yfory Ddaw (Cwmni Theatr Meirion)

18. Ar Hyd y Nos (Côr Ieuenctid Hwn yw fy Mrawd a Côr Ysgol Ninian Park)

19.  Gwisg fi'n dy Gariad (John Ieuan Jones, Steffan Prys Roberts a cast Hwn yw fy Mrawd). 

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886282824
SAIN SCD2828

You may also like .....Falle hoffech chi .....