Caneuon Rhys Jones

 

Tracks –

01. O Gymru - Cantorion Colin Jones

02. Dal Ein Tir - Bryn Terfel a Rhys Meirion

03. Gloria - Côr y Glannau

04. Y Clychau - Leah Owen a Parti'r Ynys

05. Tân Glyndŵr - Meibion Menlli

06. Cilfan y Coed - Trystan Llŷr Griffiths

07. Caryl - Y 4o5's

08. Arian, Arian - Côr Theatr Clwyd

09. Carnedd yw'r Tŵr - Cantorion Gwalia

10. Yr Hen Win - Côr y Glannau

11. Digon i Mi - Rhydian Jenkins

12. Emyn o Fawl - Côr Theatr Clwyd

13. Bwthyn Gwyn - Parti'r Ffynnon

14. Y Ddraenen Wen - Aled Wyn Davies

15. Tapestri - Meibion Menlli

16. Dros y Gorwel - Steffan Rhys Hughes a Ceri Haf Roberts

17. Af, Af yn Ôl - Côr Theatr Clwyd

18. O Gymru - Jane Evans a Diliau Dyfrdwy.

 

Casgliad newydd o rai o ganeuon mwyaf poblogaidd y cerddor amryddawn Rhys Jones - caneuon o'r archif a thair cân wedi eu recrodio o'r newydd.

Mae’r casgliad newydd hwn yn dwyn ynghyd rai o’i ganeuon enwocaf  ynghyd ag ambell gân llai cyfarwydd.  Cawn glywed lleisiau corau yr oedd Rhys yn gysylltiedig â nhw, Cantorion Gwalia, Meibion Menlli a Côr y Glannau; traciau o’i sioe gerdd eiconig Ffantasmagoria; fersiynau diweddar o’i ganeuon Cilfan y Coed, Dal ein tir a Y Ddraenen Wen gan Bryn Terfel a Rhys Meirion, Trystan Llŷr Griffiths ac Aled Wyn Davies; recordiadau newydd sbon gan y canwr ifanc o Faesteg Rhydian Jenkins a’r recordiad cyntaf erioed o’r gân Dros y Gorwel gan Steffan Rhys Hughes a Ceri Haf Roberts, cân a gyfansoddwyd gan Rhys yn ystod ei flynyddoedd olaf.

Hefyd ar y casgliad gellir clywed fersiwn arbennig o’r emyn Caryl wedi ei drefnu gan Geraint Cynan  a’i ganu gan Y 4o5’s. 

Traciau -

01. O Gymru - Cantorion Colin Jones

02. Dal Ein Tir - Bryn Terfel a Rhys Meirion

03. Gloria - Côr y Glannau

04. Y Clychau - Leah Owen a Parti'r Ynys

05. Tân Glyndŵr - Meibion Menlli

06. Cilfan y Coed - Trystan Llŷr Griffiths

07. Caryl - Y 4o5's

08. Arian, Arian - Côr Theatr Clwyd

09. Carnedd yw'r Tŵr - Cantorion Gwalia

10. Yr Hen Win - Côr y Glannau

11. Digon i Mi - Rhydian Jenkins

12. Emyn o Fawl - Côr Theatr Clwyd

13. Bwthyn Gwyn - Parti'r Ffynnon

14. Y Ddraenen Wen - Aled Wyn Davies

15. Tapestri - Meibion Menlli

16. Dros y Gorwel - Steffan Rhys Hughes a Ceri Haf Roberts

17. Af, Af yn Ôl - Côr Theatr Clwyd

18. O Gymru - Jane Evans a Diliau Dyfrdwy.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886274720
SAIN SCD2747

You may also like .....Falle hoffech chi .....