CAN Troedfedd o’r Llawr

Author: Benjamin Scheuer; Welsh Adaptation: Iwan Huws, Georgia Ruth.

A bilingual adaptation of Hundred Feet Tall by Benjamin Scheuer. You’re never too small to make a big difference! This story follows a family of rabbits as they find a seed and help it to grow into a large tree. A light-hearted picture story book that shows us that the smallest seed, with care, can grow into a hundred foot tall tree.

 

Awdur gan: Benjamin Scheuer; Addasiad Cymraeg: Iwan Huws, Georgia Ruth.

Addasiad dwyieithog o Hundred Feet Tall gan Benjamin Scheuer. Dwyt ti byth yn rhy fach i wneud gwahaniaeth mawr! Mae'r stori hon yn dilyn teulu o gwningod wrth iddyn nhw ddod o hyd i hedyn a’i helpu i dyfu i fod yn goeden fawr. Llyfr stori-a-llun ysgafn sy'n dangos i ni y gall hyd yn oed yr hedyn lleiaf, gyda gofal, dyfu i sefyll gan troedfedd o’r llawr.

- Testun dwyieithog sy’n odli 
- Ymadroddion telynegol sy’n ailadrodd
- Stori wedi ei hadrodd yn syml 
- Yn cynnwys cân.
- Geiriau’r stori a nodiant cerddorol yng nghefn y llyfr.

£6.99 -Code(s)Rhifnod: 9781801060783
9781801060783

You may also like .....Falle hoffech chi .....