Can i Gymru

SONG FOR WALES (1969-2005)

Double CD containing the tracks that won the "Cân i Gymru" competition from 1969-2006. The tracks appear in the order of the year that they won (there was no competition in 1973!).

Tracks –

CD1

01 - Y cwilt Cymreig (Margaret Williams)

02 - Dydd o Haf (Y Canolwyr)

03 - Nwy yn y Nen (Eleri Llwyd)

04 - Pan ddaw'r dydd (Heather Jones)

05 - I gael Cymru'n Gymru rydd (Iris Williams)

06 - Caledfwlch (Brân)

07 - Y llanc glas lygad (Rhian Rowe)

08 - Dafydd ap Gwilym (Cawl Sefin)

09 - Angel ble wyt ti (Brân)

10 - Ni welaf yr haf (Pererin)

11 - Golau tan gwmwl (Plethyn)

12 - Dechrau'r Dyfodol (Dafydd Iwan/Ar Log)

13 - Nid llwynog oedd yr haul (Geraint Lovgreen)

14 - Popeth ond y gwir (Siân Wheway)

15 - Y Cwm (Geraint Griffiths)

16 - Ceiliog y Gwynt (Bwchadanas)

17 - Be ddylwn i ddweud (Eirlys Parri)

18 - Gloria tyrd adre (Eryr Wen)

 

CD2

01 - Can Wini (Manon Llwyd)

02 - Twll triongl (Hefin Huws)

03 - Gwlad y rasta gwyn (Sobin a'r Smaeliaid)

04 - Yr un hen le (Neil Williams)

05 - Dal i gredu (Eifion Williams)

06 - Y cam nesa (Paul Gregory)

07 - Rhyw ddydd (Paul Gregory)

08 - Yr ynys werdd (Gwenda Owen)

09 - Cerrig yr afon (Iwcs a Doyle)

10 - Un funud fach (Bryn Fôn)

11 - Rho dy law (Arwel Wyn Roberts)

12 - Torri'n rhydd (Steffan Rhys Williams)

13 - Cae o yd (Martin Beattie)

14 - Dagrau ddoe Dagrau ddoe

15 - Harbwr diogel (Elin Fflur)

16 - Oes lle i mi? (Non Parry/Steffan Rhys Williams)

17 - Dagrau tawel (Rhian Mair Lewis)

18 - Mi glywais (Rhydian Bowen).

 

 

Y Casgliad Cyflawn: 1969-2005 CD ddwbl yn cynnwys y caneuon a enillodd gystadleuaeth "Cân i Gymru" rhwng 1969-2005. Mae'r traciau yn mynd yn ôl trefn amser (nid oedd cystadleuaeth ym 1973!).

Traciau -

01 - Y cwilt Cymreig (Margaret Williams)

02 - Dydd o Haf (Y Canolwyr)

03 - Nwy yn y Nen (Eleri Llwyd)

04 - Pan ddaw'r dydd (Heather Jones)

05 - I gael Cymru'n Gymru rydd (Iris Williams)

06 - Caledfwlch (Brân)

07 - Y llanc glas lygad (Rhian Rowe)

08 - Dafydd ap Gwilym (Cawl Sefin)

09 - Angel ble wyt ti (Brân)

10 - Ni welaf yr haf (Pererin)

11 - Golau tan gwmwl (Plethyn)

12 - Dechrau'r Dyfodol (Dafydd Iwan/Ar Log)

13 - Nid llwynog oedd yr haul (Geraint Lovgreen)

14 - Popeth ond y gwir (Siân Wheway)

15 - Y Cwm (Geraint Griffiths)

16 - Ceiliog y Gwynt (Bwchadanas)

17 - Be ddylwn i ddweud (Eirlys Parri)

18 - Gloria tyrd adre (Eryr Wen)

 

CD2

01 - Can Wini (Manon Llwyd)

02 - Twll triongl (Hefin Huws)

03 - Gwlad y rasta gwyn (Sobin a'r Smaeliaid)

04 - Yr un hen le (Neil Williams)

05 - Dal i gredu (Eifion Williams)

06 - Y cam nesa (Paul Gregory)

07 - Rhyw ddydd (Paul Gregory)

08 - Yr ynys werdd (Gwenda Owen)

09 - Cerrig yr afon (Iwcs a Doyle)

10 - Un funud fach (Bryn Fôn)

11 - Rho dy law (Arwel Wyn Roberts)

12 - Torri'n rhydd (Steffan Rhys Williams)

13 - Cae o yd (Martin Beattie)

14 - Dagrau ddoe Dagrau ddoe

15 - Harbwr diogel (Elin Fflur)

16 - Oes lle i mi? (Non Parry/Steffan Rhys Williams)

17 - Dagrau tawel (Rhian Mair Lewis)

18 - Mi glywais (Rhydian Bowen).

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886494319
SAIN SCD2494

You may also like .....Falle hoffech chi .....