Camau Cyntaf trwy Brofedigaeth

Author: Sue Mayfield; Welsh Adaptation: Gwilym Wyn Roberts.

From the shock of the death of a loved one to the practical effort of facing life afterwards, this book provides valuable guidance through bereavement.  Useful sections on the funeral, persevering, keeping healthy, dealing with feelings, how to remember the departed and more will assist you in finding your way through bereavement.  A Welsh translation.

 

Awdur: Sue Mayfield; Addasiad Cymraeg: Gwilym Wyn Roberts.

O’r sioc o farwolaeth rhywun agos hyd at wynebu bywyd yn ymarferol wedi hynny mae ‘Camau Cyntaf trwy Brofedigaeth’ yn rhoi arweiniad gwerthfawr trwy’r broses o alaru.  Bydd yr adrannau defnyddiol ar angladdau, dal ati, cadw’n iach, delio gyda theimladau, sut i gofio’r ymadawedig a mwy yn eich cynorthwyo i ganfod eich ffordd trwy’r galar.  Dyma addasiad Cymraeg.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781859949191
9781859949191

You may also like .....Falle hoffech chi .....