Caeau a Mwy, Casgliad Merched y Wawr

Editor: Mererid Jones.

Series: Llyfrau Llafar Gwlad: 85.

During 2010, Merched y Wawr branches throughout Wales collected the names of fields predominantly, with some adding the names of rivers and wells, houses and shops etc. About a hundred branches responded to the challenge, and this volume concentrates on the field names collected.

 

Golygwyd gan: Mererid Jones.

Cyfres: Llyfrau Llafar Gwlad: 85.

Yn ystod 2010, bu canghennau Merched y Wawr ym mhob rhanbarth yng Nghymru yn casglu enwau caeau yn bennaf, gyda rhai'n ychwanegu atynt enwau nentydd a ffynhonnau, tai a siopau ac ati. Ymatebodd tua chant o ganghennau i'r her, ac mae'r gyfrol hon yn canolbwyntio ar yr enwau caeau a gasglwyd.

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....