Cadi’r Ci yn Cael Gwaith

Author: Tracey Hammett; Welsh Adaptation: Anwen Pierce.

Cadi is a busy dog. She likes to work. One sunny day she helps Mr Siocled to sell ice cream in his little van. But things suddenly go contrary, and Cadi has to think swiftly in order to save the Ice Cream Festival.

 

 

Awdur: Tracey Hammett; Addasiad Cymraeg: Anwen Pierce.

Ci prysur yw Cadi. Mae’n hoffi cael gwaith. Un diwrnod heulog mae'n helpu Mr Siocled i werthu hufen iâ mewn fan fach. Ond yn fuan mae pethau'n mynd o chwith, a rhaid i Cadi feddwl yn chwim er mwyn achub yr Ŵyl Hufen Iâ.

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 9781802584769

You may also like .....Falle hoffech chi .....