Byw yn fy Nghroen

Editor: Sioned Erin Hughes.

Profiadau Pobl Ifanc Sy'n Dioddef yn Dawel

This book relates the experiences of 12 young people who have fought against long-term conditions. They discuss in detail physical and mental illnesses such as cancer, epilepsy, Crohn's disease, spina bifida, blindness, OCD, depression and anxiety.

 

Golygydd: Sioned Erin Hughes.

Profiadau Pobl Ifanc Sy'n Dioddef yn Dawel

Profiadau dirdynnol 12 o bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau hir dymor. Mae'r cyfranwyr yn trafod yn fanwl afiechydon meddyliol a chorfforol fel cancr, epilepsi, clefyd Crohn's, spina bifida, nam ar y golwg, OCD, iselder a gor-bryder.

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 9781784617134
9781784617134

You may also like .....Falle hoffech chi .....