Bryn Terfel, Caneuon Meirion Williams

The Welsh bass-baritone sings 16 songs by his favourite Welsh composer Meirion Williams, including the first-ever recording of the adlewych song-cycle.

This recording brings together the musicianship of two outstanding talents - the singer Bryn Terfel and the composer Meirion Williams - and linking both are the words of Wales' best lyric poets. This is the first ever recording of the "Adlewych" song cycle, and the first time the best work of Meirion Williams has been compiled on one recording. Williams' sensitive interpretations of the poems bring out the whole range of Bryn Terfel's vocal abilities, sometimes tender and gentle as a mountain breeze and other times fierce and powerful as a raging storm.

Another interesting aspect of the recording is the way in which a bass-baritone copes with the four songs originally composed for tenor or soprano voice - Awelon y Mynydd, Rhosyn yr Haf, Pan Ddaw'r nos, and ffarwel iti, Gymru fach.

Meirion Williams' choice of lyrics proves that he was a romantic at heart, with a great love for Wales and a great yearning for nature and his native countryside. In Bryn Terfel he has not only a worthy and intelligent interpreter of his songs, but what is more, a perfect soul-mate.

 

Tracks -

01 - Aros mae’r mynyddoedd mawr

02 - Gwynfyd

03 - Awelon y mynydd

04 - O Fab y Dyn

05 - Y llyn

06 - Cloch y llan

07 - Rhosyn yr haf

08 - Ora pro nobis

09 - Ffarwel i ti Gymru fad

10 - Pan ddaw’r nos

11 - Y Cymro

12 - Aberdaron

13 - Y môr enaid

14 - Rhos y Pererinion

15 - Yr hwyr

16 - Ffarwel y bardd.

 

 

Hwn yw’r tro cyntaf i ganeuon Meirion Williams gael eu crynhoi ar un recordiad, ac mae’n cynnwys y recordiad cyntaf o’r cylch “Adlewych” a gomisiynwyd gan BBC Cymru yn y 60au.

Daw'r recordiad hwn â dwy dalent arbennig iawn at ei gilydd - dawn y cyfansoddwr Meirion Wiliams ar y naill law a dawn y canwr-ddehonglwr Bryn Terfel ar y llaw arall. Ac yn eu cydio â'i gilydd, telynegion o waith rhai o feirdd mwyaf poblogaidd y werin Gymraeg. Hwn yw'r tro cyntaf i gasgliad o brif weithiau Meirion Williams gael ei gyflwyno ar un recordiad, a'r tro cyntaf erioed i'r cylch "Adlewych" gael ei roi ar CD.

Mae gallu Bryn Terfel i fynd i mewn i enaid cân yn amlwg yn y recordiad hwn, a'i allu hefyd i amrywio'i lais o'r tyner i'r tymhestlog, i gyfleu awel yma a chorwynt acw, yn cael ei arddangos i'r eithaf. Ac un o agweddau hynotaf y casgliadyw fod pedair o'r unawdau hyn wedi eu dyfansoddi ar gyfer llais tenor neu soprano - a diddorol iawn yw gweld sut y mae bas-bariton yn eu trin a'u dehongli.

Mae dewis Meibion Williams o eiriau yn dangos yn glir gymaint o ramantydd ydoedd, a chryfed oedd ei gariad at Gymru a byd natur. Yn Bryn Terfel cafodd ganwr deallus a llai godidog - ond, yn fwy na hynny, fe gafodd ynddo hefyd "enaid hoff cytun".

Traciau -

01 - Aros mae’r mynyddoedd mawr

02 - Gwynfyd

03 - Awelon y mynydd

04 - O Fab y Dyn

05 - Y llyn

06 - Cloch y llan

07 - Rhosyn yr haf

08 - Ora pro nobis

09 - Ffarwel i ti Gymru fad

10 - Pan ddaw’r nos

11 - Y Cymro

12 - Aberdaron

13 - Y môr enaid

14 - Rhos y Pererinion

15 - Yr hwyr

16 - Ffarwel y bardd.

£5.99 - £9.99Code(s)Rhifnod: 5016886201320
SAIN SCD2013

You may also like .....Falle hoffech chi .....