Bryn Terfel/Rhys Meirion, Benedictus

A special recording by two international Welsh Opera stars in perfect harmony in a stunning performance that will resonate around the world.

Bryn Terfel and Rhys Meirion were born within a few miles of each other among the Western foothills of Snowdonia. They are the product of a very unique culture where singing - from a very young age - is a normal as breathing, and singing competitions ("eisteddfodau") a part of everyday life. Both Bryn and Rhys testify to the importance of Welsh culture in their musical unbringing, and this collection of duets is a tribute to that culture.

There are also songs from other cultures, and Bryn Terfel and Rhys Meirion are equally at home in many genres and musical styles. To watch them in the recording studio was to witnesstwo musical beings as well. And that harmony is heard and felt throughout this very special recording.

Tracks –

01 - Benedictus

02 - Dwy law yn erfyn

03 - Y ddau forwr

04 - Grist Bendigedig

05 - Perhaps love

06 - Y ddau Frython

07 - Y border bach

08 - Luned

09 - Dal dy dir

10 - Pan fyddo'r nos yn hir

11 - Eli Jenkins' prayer

12 - Y ddau wladgarwr

13 - Anwylyn Mair

14 - Salm 23.

 

 

Gwledd o ddeuawdau na fu ei fath ar record yn Gymraeg o'r blaen gan ddau o leisiau gorau'r byd gyda Catrin Finch, Celticana, Annette Bryn Parri, Rhys Parry & Ensemble Cymru.

Dim ond unwaith mewn oes - os hynny - y daw talent gyflawn fel Bryn Terfel i'r golwg:y lais, y bersonoliaeth, y persenoldeb llwyfan, y crebwyll cerddorol, y ddawn i ddehongl geiriau, a hynny mewn sawl iaith a sawl arddull; nid yw'n llai na rhyfeddod. Ac nid hynny yw'r unig destun rhyfeddod, ond y faith ein bod fel gwlad fechan yn gallu cynhyrchu sawl canwr a sawl cantores o safon fyd-eang sy'n cyfoesi â Bryn Terfel. Yn fwy na hynny, fod rhai o'r cantorion hyn o'r un "filltir sgwar" â Bryn ei Hun!

Ganwyd Bryn Terfel a Rhys Meirion o fewn ychydig filltiroedd i'w gilydd, ac y mae eu tadau yn dal i ganu yn yr un côr, Meibion Dwyfor. Mae'r ddau wedi ennill rhai o brif wobrau'r Eisteddfod Genedlaethol, a'r ddau erbyn hyn yn enwau cyfarwydd ar sawl cyfandir.

Ond ein braint ni fydd cael mwynhau gwledd o ddeawdau Cymraeg, un yn Lladin a dwy yn Saesneg, gyda dau o leisiau gorau'r byd yn asio i greu celfyddyd o'r radd uchaf. Y clasurol a'r gwerinol, yr hen a'r newyd, o lwyfan y sioe ac o bulpud y capel bach, mae'r caneuon i gyd yn troi'n greadigaethau newydd dan ddwylo Bryn a Rhys. Ac yn gyfeiliant iddyn nhw fe glywn athrylith Catrin Finch, Annette Bryn Parri, Rhys Wyn Parry, a seiniau caboledig llinynnau Celticana ac Ensemble Cymru.

Traciau -

01 - Benedictus

02 - Dwy law yn erfyn

03 - Y ddau forwr

04 - Grist Bendigedig

05 - Perhaps love

06 - Y ddau Frython

07 - Y border bach

08 - Luned

09 - Dal dy dir

10 - Pan fyddo'r nos yn hir

11 - Eli Jenkins' prayer

12 - Y ddau wladgarwr

13 - Anwylyn Mair

14 - Salm 23.

 

£5.99 - £9.99Code(s)Rhifnod: 5016886250021
SAIN SCD2500

You may also like .....Falle hoffech chi .....