Brwydr yr Urdd Ddu

Golygydd: Mared Llwyd.

With Marvel Avengers superheroes! A story to spark imagination, build reading confidence and develop literacy. Adapted by Mared Llwyd, an experienced primary school teacher, author and mother of two young children. The stories in this series have been carefully tailored to facilitate children's reading in the classroom and at home, in line with the National Literacy Framework in Wales.. 

 

 

Editor: Mared Llwyd.

Mae'r Achubwyr yn gweithio yn eu Tŵr pan ddaw galwad am help gan Morgrugyn. Stori i danio'r dychymyg, adeiladu hyder darllen a datblygu llythrennedd. Addasiad Mared Llwyd, athrawes Cefnogi'r Cymraeg ac athrawes brofiadol, awdur a mam i ddau o blant. Stori i hwyluso darllen i blant yn y cartref a'r dosbarth, yn unol â gofynion y Fframwaith Llythrennedd Genedlaethol yng Nghymru.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781804162491
9781804162491

You may also like .....Falle hoffech chi .....