Bro Aled Male Voice Choir, Seiniau HiraethogCor Meibion Bro Aled

Bro Aled is a cluster of rural communities in the shelter of Mynydd Hiraethog (or Denbigh Moors). This region, which links the Clwyd and Conwy valleys, is where the Choir draws its members – the land of Seiniau Hiraethog (‘sounds of Hiraethog’), their 5th collection of songs. This was also the home of Gwilym Hiraethog, the poet and preacher, whose famous hymn ‘Dyma gariad fel y moroedd’ (‘His love is as an ocean’) is in their collection.

It is over Mynydd Hiraethog that their young and talented musical director, Angharad Ellis came to join them. Accompanying her in every practice and concert, Annwen Mair’s dancing fingers on the piano always inspires their singing. Supporting both is Ann Evans, who has been their loyal accompanist and copy organiser since the Choir was established in 1976. They are the ‘A Team’ trying to keep them in order.

Tracks -

01. Dyma Gariad fel y Moroedd

02. Peidio Dysgu Rhyfel Mwy

03. Bendigedig

04. Y Tangnefeddwyr

05. Do you Hear the People Sing

06. Eryr Pengwern

07. Y Weddi

08. Hafan Gobaith

09. Fy Mhlentyn

10. Dyrhefir Fi

11. Rhythm y Ddawns

12. Bythol Olau

13. Breuddwydio Wnes

14. Can y Medd.

 

Mae Bro Aled yn glwstwr o gymunedau gwledig yng nghesail Mynydd Hiraethog. Dyma’r ardal sy’n cydio dyffrynnoedd Conwy a Chlwyd, a dyma ardal aelodau’r Côr – ardal Seiniau Hiraethog, eu 5ed casgliad o ganeuon.

Hon hefyd oedd ardal Gwilym Hiraethog, y bardd a’r pregethwr, y mae ei emyn enwog ‘Dyma gariad fel y moroedd’ i’w gael yn y casgliad. Diolch i Robat Arwyn am wneud trefniant mor wych o’r emyn iddynt.

Dros Fynydd Hiraethog y daeth Angharad Ellis, eu harweinyddes ifanc ddawnus atynt o Uwchaled. Maent mor ffodus yn elwa o’i sgiliau cerddorol a’i brwdfrydedd heintus. Gyda hi ym mhob ymarfer a chyngerdd, bydd dawns bysedd Annwen Mair ar y piano yn ysbrydoli y canu. Yn gefn i’r ddwy, mae gofal Ann Evans, a fu’n cyfeilio ac yn geidwad copïau ers sefydlu’r Côr yn 1976. Hwy ydy’r ‘A Team’ sy’n ceisio cadw trefn arnynt!

Traciau -

01. Dyma Gariad fel y Moroedd

02. Peidio Dysgu Rhyfel Mwy

03. Bendigedig

04. Y Tangnefeddwyr

05. Do you Hear the People Sing

06. Eryr Pengwern

07. Y Weddi

08. Hafan Gobaith

09. Fy Mhlentyn

10. Dyrhefir Fi

11. Rhythm y Ddawns

12. Bythol Olau

13. Breuddwydio Wnes

14. Can y Medd.

£12.98 -Code(s)Rhifnod: 5016886271323
SAIN SCD2713

You may also like .....Falle hoffech chi .....