Bob y Bildar, Cynlluniau Bob

Join Bob, Wendy and the team plus new members Benny and Scrambler the quad bike in this Special Extended Episode:Bob's BIG PLAN!

Bob hears of a plan to build on Sunflower Valley, a beautiful place where he played as a youngster. Bob imagines the valley as a noisy, smelly city and realises that he's got to do something - he needs a BIG PLAN!! With the help of his trusty team, Bob wins the contract to build at Sunflower Valley but in a very different and special way, by promising to "Reduce...Re-use....Recycle!!!

Also features the following stories - Dechrau Newydd; Pawb Dan Do; Casglu Creigiau.

Length - approx. 60 minutes.

Language - Welsh.

Colour - Full Colour.

Certificate – Uc

Extra features: Meeting the characters; 2 x jigsaw of 9 pieces; 2 x jigsaw of 16 pieces.

 

 

Ymunwch â Bob, Wendi a'r criw gyda'r aelodau newydd Beni a Sgramblar yn y bennod estynedig arbennig hon:CYNLLUNIAU BOB.

Mae Bob yn clywed am gynlluniau i adeiladu yng Nghwm Blodau'r Haul, cwm prydferth iawn, ble roedd Bb yn chwarae pan oedd yn blentyn. Mae Bob yn dychmygu'r cwm fel dinas ddrewllyd llawn swn, ac yn sylweddoli fod rhaid iddo wneud rhywbeth - mae Bob angen cynllun mawr! Gyda chymorth y criw ffyddlon, mae Bob yn ennill y cytundeb i adeiladu yng Nghwm Blodau'r Haul, ond mewn dull hollol wahanol, gan addo Ail-droi...Ailddefnyddio... Ailgylchu!!!

Penodau eraill: Dechrau Newydd; Pawb Dan Do; Casglu Creigiau.

Hyd - oddeutu 60 munud.

Iaith - Cymraeg.

Lliw - Lliw Llawn.

Tystysgrif - Uc.

Deunydd Ychwanegol: Cyfarfod Cymeriadau; 2 x jigso 9 darn; 2 x jigso 16 darn.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886054452
SAIN DVD054

You may also like .....Falle hoffech chi .....