Bob Delyn a'r Ebillion, Dore

“Dore” is an otherworldly collection of majestic melody and experimentation recorded under the auspices of legendary Welsh producer Gorwel Owen (Super Furry Animals, Gorkys, Pondman, Brave Captain, Kentucky AFC etc).

“Dore” is a gateway to another planet ranging from the Eastern tinged dreamweaving of ‘Cân yr Haul/Breuddwyd Pysgod yr Ucheldir’ (Song of the Sun/The Dream of the Highland Fish) to the simple emotive balladry of ‘Yr Afon (The River) and ‘Gwely Pres’ (Brass Bed) and the Celtic Merlinesque ‘Y Chwedl Hon’ (This Fable).

Other highlights include saxophonist Edwin Humphries’ postmodernist arrangement of the classic Glamorganshire folk ballad ‘Bugeilio’r Gwenith Gwyn’ (Watching the White Wheat), the ageless message of St David (do the little things) in a perfect pop form in ‘Pethau Bychain Dewi Sant’ (St David’s Little Things) and a trip into an empty sky in ‘Mynydd Du’ (Black Mountain). And there’s more…

On this album Bob Delyn a’r Ebillion are augmented by John Lawrence (Gorkys Zygotic Mynci, Infinity Chimps) on pedal steel guitar, Gai Tomos (Anweledig) on bass, Welsh rock legend Hefin Huws on drums as well as producer Gorwel Owen on various instruments and effects.

Open up the gateways!

Tracks –

01 - Cân yr Haul

02 - (Breuddwyd) Pysgod yr Ucheldir

03 - Gwely Pres

04 - Bugeilio’r Gwenith Gwyn

05 - Hen Wr Mwyn

06 - Pethau Bychain Dewi Sant

07 - Lle Mae Dy Dad

08 - Y Chwedl Hon

09 - Yr Afon

10 - Mynydd Du

11 - Y Llanw Mawr Hallt

12 - Yr Haul yn Mynd i Lawr.

 

 

Mae “Dore” yn gasgliad arallfydol a melodig o ganeuon newydd hirddisgwyledig wedi eu recordio dan ofal Gorwel Owen (cynhyrchydd Super Furry Animals, Gorkys, Pondman, Brave Captain, Kentucky AFC ayb).

Aiff “Dore” â chi ar daith i blanedau eraill o naws ddwyreiniol freuddwydiol ‘Cân yr Haul/Pysgod Breuddwyd yr Ucheldir’ i faledi syml a theimladwy fel ‘Yr Afon’ a ‘Gwely Pres’ a hen chwedl Myrddin yn ‘Y Chwedl Hon’.

Ymhlith y pigion eraill mae trefniant ôl-fodernaidd y sacsoffonydd Edwin Humphries o’r hen gân werin ‘Bugeilio’r Gwenith Gwyn’, neges oesol Dewi Sant am y pethau bychain ar ffurf perffeithrwydd pop yn ‘Pethau Bychain Dewi Sant’ a thaith drwy’r awyr wag yn ‘Mynydd Du’. Ac mae rhagor na hyn…

Mae nifer o gerddorion eraill yn cynorthwyo Bob Delyn a’r Ebillion ar yr albym sef John Lawrence (Gorkys Zygotic Mynci, Infinity Chimps) ar y gitâr bedal ddur, Gai Tomos (Anweledig, Mim Twm Llai) ar y bâs, y nid anenwog Hefin Huws ar y drymiau ynghyd â’r cynhyrchydd ei hunan, Gorwel Owen ar amrywiol offerynnau ac effeithiau.

Agorwch y dore!

Traciau -

01 - Cân yr Haul

02 - (Breuddwyd) Pysgod yr Ucheldir

03 - Gwely Pres

04 - Bugeilio’r Gwenith Gwyn

05 - Hen Wr Mwyn

06 - Pethau Bychain Dewi Sant

07 - Lle Mae Dy Dad

08 - Y Chwedl Hon

09 - Yr Afon

10 - Mynydd Du

11 - Y Llanw Mawr Hallt

12 - Yr Haul yn Mynd i Lawr.

 

£5.99 - £9.99Code(s)Rhifnod: 5016886242125
SAIN SCD2421

You may also like .....Falle hoffech chi .....