Blaidd wrth y Drws

Author: Meleri Wyn James.

Dafydd and Helen have two children, Magw and Pryderi. One cold January evening the two children are asleep in their beds... But something comes through the open window, a beast. Magw is injured and Pryderi lies dead in his bed. Dafydd and Helen's lives are turned upside down and in the midst of their grief all sorts of accusations and insinuations are thrown at them.

 

Awdur: Meleri Wyn James.

Mae gan Dafydd a Helen ddau o blant, Magw a Pryderi. Un noson oer yn Ionawr mae'r ddau fach yn cysgu yn eu gwlâu pan ddaw rhywbeth dieflig drwy'r ffenest agored, bwystfil. Caiff Magw ei hanafu ac mae Pryderi'n gorwedd yn farw yn ei wely. Mae bywydau Dafydd a Helen yn cael eu troi wyneb i waered. Yng nghanol eu galar mae pob math o gyhuddiadau ac ensyniadau'n cael eu taflu tuag atynt.

£8.99 -Code(s)Rhifnod: 9781848512917
9781848512917

You may also like .....Falle hoffech chi .....