Beibl Newydd y Teulu

Author: Bob Hartman; Welsh Adptation: Cynthia Davies, Siân Eleri Roberts.

A substantial collection of Biblical stories, presented in a lively style, for reading aloud with children, with guidelines for parents re asking questions, setting challenges and holding discussions with their children. A Welsh adaptation of Lion Storyteller Family Bible that is a companion volume to the course Agor y Drws.

 

Awdur: Bob Hartman; Addasiad Cymraeg: Cynthia Davies, Siân Eleri Roberts.

Casgliad cynhwysfawr o straeon Beiblaidd yn cael eu cyflwyno mewn arddull fywiog, ar gyfer eu darllen yn uchel gyda phlant, gyda chanllawiau i rieni er mwyn gofyn cwestiynau, gosod heriau a chael trafodaeth gyda'u plant. Addasiad Cymraeg o Lion Storyteller Family Bible sy'n gydymaith i'r cwrs Agor y Llyfr.


£4.99 - £13.99Code(s)Rhifnod: 9781859949382
9781859949382

You may also like .....Falle hoffech chi .....