Bardd Cwsg Arall

Author: Derec Llwyd Morgan.

Before following a career as a scholar, Derec Llwyd Morgan was a young poet who composed works full of vitality and imagination. Now in his mature years, this exciting and lively collection testifies that the nature of the poet remains close to his heart and draws on his creative energy constantly.


 

Awdur: Derec Llwyd Morgan.

Cyn dilyn gyrfa fel ysgolhaig, bardd ifanc yn cyfansoddi cerddi llawn bywyd a dychymyg oedd Derec Llwyd Morgan. Yn ei ddyddiau aeddfed, mae'r casgliad cyffrous a bywiog hwn yn dangos fod elfen y bardd yn agos at ei galon ac yn tynnu ar ei egni creadigol o hyd.

Cerddi diweddar yw'r mwyafrif o'r cerddi hyn. Mae yma amrywiaeth o fesurau ac arddulliau, ac yng ngeiriau'r bardd ei hun 'gellir dweud bod ynddynt glod, ysmaldod a mwy'.

Mae'n dathlu bywydau cyfeillion a chydweithwyr y mae'n hiraethu ar eu hôl ac mae'n agored a gogleisiol wrth drafod 'y cariad priodasol a'm cynhaliodd gyhyd'. Cynhwysir cerddi cynnes y tad-cu hefyd. Mae ganddo sawl cerdd am fod yng nghwmni Joel, ei ŵyr awtistig – ei 'ŵyr bach syn hoff'. Drwyddynt, cawn weld awtistiaeth nid fel 'cyflwr' ond fel dawn.


Casgliad cyfoes, cyffrous gan fardd sy'n poeni digon i ddamnio ac yn mwynhau bywyd ddigon i fod yn chwareus.

£8.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845278175
9781845278175

You may also like .....Falle hoffech chi .....