Bara

Author: Tania ap Siôn, Leslie J. Francis.

Series: Archwilio Pam.

Aled and Siân are playing 'I Spy' and today they are looking for 'Bread'. They find bread in all kinds of places around where they live. When Aled and Siân visit their friends, Peter and Mary, they start asking an important question: "I wonder why bread is so important for the Sunday service?" With the help of Peter and Mary, Aled and Siân begin to find some answers.

 

Awdur: Tania ap Siôn, Leslie J. Frances.

Cyfres: Archwilio Pam.

Mae Aled a Siân yn chwarae 'Dw i'n gweld â'm llygad bach i', a heddiw maen nhw'n chwilio am 'Fara'. Maen nhw'n dod o hyd i fara mewn pob math o leoedd o gwmpas ble maen nhw'n byw. Pan fydd Aled a Siân yn ymweld â'u ffrindiau, Peter a Mary, maen nhw'n dechrau gofyn cwestiwn pwysig: "Tybed pam mae bara mor bwysig ar gyfer gwasanaeth dydd Sul?"

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781911514091
9781911514091

You may also like .....Falle hoffech chi .....