Y Bandana

There’s no doubt that Y Bandana attracted a lot of attention from the moment they stormed on to the Welsh music scene. The highly energetic, half naked sets, are a magnet for young crowds from Caernarfon down to Cardiff. The teenagers focus on issues that amuse and aggravate them, providing plenty of variety for the listeners. On the one hand, we have stories about farting cows and the evil Mr Pei, and on the other, the band discusses more personal issues; trying to impress girls, avoiding getting into fights with rough gangs, and the frustration of being treated like a child. They’re not here to philosophise or to ramble on about politics and the credit crunch. They’re here to enjoy. That’s Y Bandana’s appeal.

This is lively music at it’s best, that commands your attention and reflects the band’s mischief. Their music influences are a huge cauldron, ranging from The Beatles to Arctic Monkeys to Race Horses, all intertwining to create “tunes that are more catchy than a cold”, according to base player, Sion Meirion Owens. The jewel in the crown is the band’s mastery of their instruments, which is tighter than Father Christmas’s trousers.

Tracks -

1: Dyna Be Di'r Son

2: Yr Unig Beth Dwi Isio

3: Siwgwr Candi Mel

4: Clywch Clywch Buwch

5: Dwi'm yn Fabi Dim Mwy

6: Can y Tan

7: P.R. @

8: Anturiaethau Sali Mali

9: Dal Dy Drwyn

10: Wyt ty'n Nabod Me Pei

11: Rheda am dy Fywyd

12: Be Nawni.

 

 

Does dim dwywaith fod Y Bandana wedi hawlio sylw o’r eiliad y taranon nhw ar y sin gerddorol yng Nghymru. Y perfformiadau egnïol, hanner noeth sy’n tynnu torfeydd ifainc o Gaernarfon i Gaerdydd.  Mae’r arddegwyr yn trafod pethau sy’n eu cosi a’u cythruddo a’r albwm yn cynnig ychydig o bopeth i’r gwrandawyr. Ar un law, fe gewch straeon digri am fuchod yn torri gwynt a hanes y dyn drwg Mr Pei. Ar y llaw arall, mae’r band yn ymdrin ag achosion mwy personol; ceisio bachu hogan ddela’r ysgol, cadw ar ochr iawn criw o hogia caled, a’r seithugrwydd o gael eich trin fel plentyn. Dydyn nhw ddim yma i athronyddu na rhygnu `mlaen am wleidyddiaeth a’r credit crunch; mae nhw yma i joio. Dyna be ‘di apêl Y Bandana.

Dyma gerddoriaeth fywiog, sy’n adlewyrchu direidi’r band. Mae yma ddylanwadau o’r Beatles, i Arctic Monkeys i’r Race Horses, a’r cyfan yn cyfuno i greu “alawon sy’n fwy catchy nag anwyd”, yn ôl Sion Meirion Owens sy’n chwarae’r bas. Ac yn goron ar y cyfan, mae gafael a gallu’r hogiau ar eu hofferynnau’n dynnach na throwsus Sion Corn.

Traciau -

1: Dyna Be Di'r Son

2: Yr Unig Beth Dwi Isio

3: Siwgwr Candi Mel

4: Clywch Clywch Buwch

5: Dwi'm yn Fabi Dim Mwy

6: Can y Tan

7: P.R. @

8: Anturiaethau Sali Mali

9: Dal Dy Drwyn

10: Wyt ty'n Nabod Me Pei

11: Rheda am dy Fywyd

12: Be Nawni.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 5055162140137
COPA CD013

You may also like .....Falle hoffech chi .....