Bale

Author: Susan Meredith; Welsh Adaptation: Elin Meek.

Series: Cyfres Dechrau Da.

This series introduces young children to a whole range of core subjects, from life in the natural world to the working of a truck. On each page a line for beginner readers is accompanied by a more complex one, which can be read aloud by an adult or by the child as s/he grows in confidence. A Welsh adaptation of Ballet (Usborne Beginners).

**** COVID-19 NOTICE ... If you’re reading this notice against a particular product, unfortunately it means that we don’t have this item in stock sorry.  But if you wish to place an order, you are welcome to do so and we will order it for you, and despatch as soon as it comes into stock.  Our suppliers are working with a significant reduction in staffing levels and we as a shop must reach a particular order value before they are sent to us.  Therefore, please be patient, and we will do our best in getting this item to you as soon as we can.  Thank you.

 

Awdur: Susan Meredith; Addasiad Cymraeg: Elin Meek.

Cyfres: Cyfres Dechrau Da.

Pam mae dawnswyr bale'n cydbwyso ar flaenau eu traed? Pam maen nhw'n gwisgo twtw? Beth sy'n digwydd mewn dosbarth bale? Mae'r atebion a llawer mwy o wybodaeth yn y llyfr hwn sy'n rhan o gyfres gyffrous i blant sy'n dechrau darllen ar eu pennau eu hunain. Addasiad o Ballet (Usborne Beginners).

**** RHYBUDD COVID-19 ... Os yn darllen y nodyn yma yn erbyn cynnyrch penodol, mae’n golygu nad ydy’r eitem yma mewn stoc gennym mae’n ddrwg iawn gennym.  Ond os yn dymuno gosod archeb am gopi, croeso i chi wneud hynny a byddwn yn archebu un ar eich cyfer, ac yn ei ddosbarthu atoch cyn gynted ag y daw i stoc.  Mae’n cyflenwyr ni yn gweithio gydag gostyngiad sylweddol mewn lefelau staffio, ac mae’n rhaid i ni fel siop gyrraedd troethwy arbennig cyn bo modd i’r archebion gael eu dosbarthu atom.  Plîs byddwch yn amyneddar; a byddwn yn gwneud ein gorau i'w dosbarthu cyn gynted ag y bo modd.  Cadwch yn saff.  Diolch. 

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781848512726
9781848512726

You may also like .....Falle hoffech chi .....